Република Српска

Иновације и дигитализација

Иновације представљају предуслов раста, одрживости и успјеха предузећа. МСП у Европи нису довољно систематична у свом приступу управљања иновацијама, те имају проблема у остваривању приступа финансијама за реализацију иновационих подухвата. У намјери да помогне предузећима у реализацији иновација, Мрежа пружа низ услуга амбициозним МСП која иновирају или имају изражен потенцијал за иновирање са интернационалном перспективом.

У том контексту, услуге су намијењене предузећима чији иновациони пројекат/идеја има потенцијал за остваривање утицаја на прекогранично тржиште, усмјерена је на јачање конкурентске позиције предузећа на ЕУ тржишту, или предузеће жели да учествује у ЕУ програмима за подршку иновацијама.

Услуге мреже обухватају информисање о могућим изворима финансирања иновација, савјетовање у процесу припреме апликације за ЕУ програме, консултантске услуге за јачање капацитета за управљање иновацијама, те савјетодавна подршка у оквиру Horizon Europe програма.

Skip to content