Република Српска

Партнерства у пројектима ЕУ

Већина фондова Европске уније подразумијева учешће више од једног субјекта у појединачном пројекту, те се у ту сврху формирају конзорцијуми за пројекте. Партнери у пројектима, у зависности од правила датих у позиву за пројекте, могу да буду привредни субјекти, научно-истраживачке организације, организације цивилног друштва, организације из јавног сектора, те појединци.

Партнери морају да се међусобно надопуњавају и често се тражи да долазе из различитих земаља, а водећи партнер мора да посједује организационе и финансијске капацитете за управљање пројектима, у складу са захтјевима донатора.

ЕЕН нуди могућност тражења партнера из других земаља посредством базе профила понуде и тражње у којој се могу наћи и заинтересована предузећа из Републике Српске. Довољно је да контактирају неку од локалних организација које су чланови ЕЕН и попуне одговарајући образац.

ЕЕН пружа подршку заинтересованим субјектима у свим фазама процеса идентификације партнера и реализације сарадње.

Поред ЕЕН-ове базе и подршке, партнере  је могуће и  самостално тражити преко неке од база на сљедећим линковима:

Тематске базе за тражење партнера

Здравље

Храна, пољопривреда и рибогојство, биотехнологија

Информационе и комуникационе технологије

Околина

Skip to content