Република Српска

База технолошке сарадње

ЕЕН пружа подршку учесницима у процесу остваривања технолошке сарадње, од процјене потенцијала  технологије до склапања уговора са  страним  партнерима.

Технолошка сарадња обухвата лиценцирање,  техничку  сарадњу за прилагођавање или развој технологије, производа или процеса, заједничко улагање и комерцијални споразум са техничком помоћи.

Подршка подразумијева креирање технолошких профила са релевантним информацијама о понуђеној или траженој технологији, врсти сарадње и карактеристикама потенцијалних партнера који се траже.

Након  припреме профила, особље Мреже претражује базу понуде и тражње технологије и промовише профиле интерним каналима мреже.

Заинтересованим привредним субјектима нудимо могућност редовног добијања информација на адресу електронске поште о понуди и тражњи технологија.

За улазак у базу и добијање информација о понуди и тражњи технологије потребно је остварити контакт са локалним представницима Мреже и попунити образац који можете преузети овдје : линк 1 и линк 2.

Skip to content