Република Српска

База пословне сарадње и комерцијалних профила

ЕЕН пружа подршку пословним субјектима у процесу остваривања пословне сарадње са партнерима из других земаља.  Ову подршку остварујемо уз помоће базе понуде и тражње пословне сарадње која садржи хиљаде профила предузећа која траже пословне партнере.

Подршка подразумијева креирање профила са релевантним информацијама о понуђеној или траженој пословној сарадњи, врсти сарадње и карактеристикама потенцијалних партнера који се тражe.  Могући видови пословне сарадње су посредовање, заступање, дистрибуција, заједничко улагање, франшиза, производња или услуга, инвестиција и аквизиција.

Након  припреме профила, особље Mреже претражује базу понуде и тражње пословне сарадње и промовише профиле интерним каналима Mреже.

Заинтересованим привредним субјектима нудимо могућност редовног добијања информација на адресу електронске поште о понуди и тражњи пословне сарадње.

За улазак у базу и добијање информација о понуди и тражњи пословне сарадње потребно је остварити контакт са локалним представницима Мреже и попунити образац који можете преузети овдје : link1  и линк2.

Skip to content