Република Српска

Učestvujte na poslovnim susretima u Sloveniji

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS) kao koordinator Evropske mreže preduzetništva u Republici Srpskoj poziva sve zainteresovane poslovne subjekte da učestvuju na poslovnim susretima “MEET4BUSINESS” Agra 2017 u Gornjoj Radgoni 29. avgusta 2017. godine. Organizator poslovnih susreta je Razvojna agencija Maribor, a Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske je jedan od koorganizatora. Poslovni susreti se održavaju u okviru 55. Međunarodnog sajma poljoprivrede i hrane AGRA 2017. AGRA Sajam je jedan od najvećih događaja u Sloveniji i širem regionu. Na sajmu učestvuje više od 1700 izlagača iz 30 različitih zemalja. Cilj poslovnih susreta je da se uspostavi poslovna saradnja kroz kratke sastanke.

Poslovni susreti odnose se na sljedeće teme:
– Prehrambena industrija
– Poljoprivreda i poljoprivredne mašine
– Održivi turizam
– Šumarstvo

Registracija, kao i više informacija oko događaja dostupni su na službenoj intertnet stranici događaja: http://meet4businessagra2017.talkb2b.net/ , a krajnji rok za registraciju je 22. 08. 2017. godine.

Учествујте на пословним сусретима у Словенији

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа (РАРС) као координатор Европске мреже предузетништва у Републици Српској позива све заинтересоване пословне субјекте да учествују на пословним сусретима  “MEET4BUSINESS” Agra 2017 у Горњој Радгони 29. августа 2017. године. Организатор пословних сусрета је Развојна агенција Марибор, а Европска мрежа предузетништва Републике Српске је један од коорганизатора. Пословни сусрети се одржавају у оквиру 55. Међународног сајма пољопривреде и хране АГРА 2017. АГРА Сајам је један од највећих догађаја у Словенији и ширем региону. На сајму учествује више од 1700 излагача из 30 различитих земаља. Циљ пословних сусрета је да се успостави пословна сарадња кроз кратке састанке.

Пословни сусрети односе се на сљедеће теме:

-Прехрамбена индустрија
-Пољопривреда и пољопривредне машине
-Одрживи туризам
-Шумарство

 

Регистрација, као и  више информација око догађаја  доступни су на службеној интертнет страници догађаја: http://meet4businessagra2017.talkb2b.net/ , а крајњи рок за регистрацију је 22. 08. 2017. године.

Skip to content