Република Српска

Učestvujte na poslovnim susretima u oblasti proizvodnje hrane

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS) kao koordinator Evropske mreže preduzetništva u Republici Srpskoj poziva sve zainteresovane poslovne subjekte da učestvuju na poslovnim susretima u oblasti proizvodnje hrane u Novom Sadu. Organizator poslovnih susreta je Novosadski sajam i Evropska mreža preduzetništva  Srbije. Poslovni susreti održaće se u okviru Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu, 15. maja 2017. godine na Novosadskom sajmu, u Kongresnom centru „Master“.
Ciljna grupa jesu proizvođači i trgovci hrane i pića, a događaj je otvoren i za povezane sektore poput: poljoprivredne mehanizacije, đubriva i sredstava za zaštitu bilja, pakovanja, obnovljivih izvora energije u poljoprivredi, opreme za proizvodnju i preradu hrane, primijenjene nauke i istraživanja itd. Osnovni cilj poslovnih susreta je da se podstakne poslovna saradnja izražena kroz veći obim razmjene prehrambenih proizvoda sa inostranstvom, kroz povezivanje proizvodnje, zajedničkih ulaganja i nastupa na trećim tržištima i sl., ali i saradnja u oblasti razmjene znanja i tehnologije, a posebno u unapređenju konkurentnosti kroz zajedničko učešće u nacionalnim i evropskim programima i fondovima.

Učešće na događaju je besplatno, a učesnici sami pokrivaju troškove prevoza i smeštaja u Novom Sadu.

Registracija, kao i  više informacija oko događaja  dostupni su na službenoj intertnet stranici događaja: http://agrob2b2017.talkb2b.net/, a krajnji rok za registraciju je 07.05.2017. godine.

Учествујте на пословним сусретима у области производње хране

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа (РАРС) као координатор Европске мреже предузетништва у Републици Српској позива све заинтересоване пословне субјекте да учествују на пословним сусретима у области производње хране у Новом Саду. Организатор пословних сусрета је Новосадски сајам и Европска мрежа предузетништва  Србије. Пословни сусрети одржаће се у оквиру Међународног пољопривредног сајма у Новом Саду, 15. маја 2017. године на Новосадском сајму, у Конгресном центру „Мастер“.
Циљна група јесу произвођачи и трговци хране и пића, а догађај је отворен и за повезане секторе попут: пољопривредне механизације, ђубрива и средстава за заштиту биља, паковања, обновљивих извора енергије у пољопривреди, опреме за производњу и прераду хране, примијењене науке и истраживања итд. Основни циљ пословних сусрета је да се подстакне пословна сарадња изражена кроз већи обим размјене прехрамбених производа са иностранством, кроз повезивање производње, заједничких улагања и наступа на трећим тржиштима и сл., али и сарадња у области размјене знања и технологије, а посебно у унапређењу конкурентности кроз заједничко учешће у националним и европским програмима и фондовима.

Учешће на догађају је бесплатно, а учесници сами покривају трошкове превоза и смештаја у Новом Саду.

Регистрација, као и  више информација око догађаја  доступни су на службеној интертнет страници догађаја: http://agrob2b2017.talkb2b.net/, а крајњи рок за регистрацију је 07.05.2017. године.

Skip to content