Република Српска

Učestvujte na Forumu i poslovnim susretima Jadransko-jonske regije

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća poziva vas da učestvujete na drugom Forumu za EU Strategiju za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR) i poslovnim susretima koji će se održati 11.  i 12. maja 2017. godine, u Janjini, Grčka.

Forum organizuju Evropska komisija i  vlada Grčke uz podršku EUSAIR Facility Point (strateški projekat finansiran iz INTERREG V-B Jadransko-jonskog programa saradnje 2014-2020). Organizator  poslovnih susreta je Evropska mreža preduzetništva Grčke u saradnji sa partnerima iz regiona (Italija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Srna Gora i Albanija).  Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, odnosno Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske, je suorganizator poslovnih susreta.

Događaj je prije svega prilika sa ostvarivanje poslovne saradnje sa akterima iz regiona,  kroz bilateralne, unaprijed dogovorene, sastanke i to za širok spektar različitih aktera iz  privrednog sektora, predstavnike regionalnih, nacionalnih i lokalnih administracija, univerzitete, privredne komore, klastere, turističke organizacije i druge aktere u sektoru turizma, transporta, energije i održivog razvoja.

Osim toga, događaj daje mogućnost za uključivanje u proces  razvijanja strategije pametne specijalizacije za Jadransko-jonsku regiju, te za uspostavljanje direktnog kontakta sa predstavnicima Evropske komisije, Mreže poslovnih anđela, ministarstava i drugih institucija radi diskusije o mogućnostima predlaganja konkretnih projektnih ideja za dolazeće pozive i raspoloživim mogućnostima finansiranja.

Poslovni susreti, za organizacije i preduzeća iz Jadransko-jonske regije, održaće se 11. maja  u prijepodnevnim časovima.

Glavne teme događaja su:

 • Turistička ponuda (proizvodi i usluge);
 • Održivo i odgovorno upravljanje turizmom (inovacije i kvalitet);
 • Diverzifikovana turistička ponuda;
 • Turizam i komplementarni sektori (IKT, mobilnost, energetska efikasnost, zdravlje…);
 • Hrana i piće;
 • Ribarstvo, akvakultura i plodovi mora;
 • Upravljanje riječnim i pomorskim saobraćajem i uvezivanje unutrašnjosti sa priobalnim područjem;
 • Transnacionalna staništa i  biodiverzitet;
 • Energetske mreže;

Rok za registraciju učesnika na Forumu je 3.maj, a na poslovnim susretima 5. maj 2017.

Link za registraciju, program, kao i više informacija o Forumu se mogu pronaći na  http://registration.adriatic-ionian.eu/2nd-eusair-forum/introduction/

Link za registraciju i informacije za poslovne susrete se nalaze na https://www.b2match.eu/eusair2017

Учествујте на Форуму и пословним сусретима Јадранско-јонске регије

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа позива вас да учествујете на другом Форуму за ЕУ Стратегију за Јадранско-јонску регију (EUSAIR) и пословним сусретима који ће се одржати 11.  и 12. маја 2017. године, у Јањини, Грчка.

Форум организују Европска комисија и  влада Грчке уз подршку EUSAIR Facility Point (стратешки пројекат финансиран из INTERREG V-B Јадранско-јонског програма сарадње 2014-2020). Организатор  пословних сусрета је Европска мрежа предузетништва Грчке у сарадњи са партнерима из региона (Италија, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Срна Гора и Албанија).  Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, односно Европска мрежа предузетништва Републике Српске, је суорганизатор пословних сусрета.

Догађај је прије свега прилика са остваривање пословне сарадње са актерима из региона,  кроз билатералне, унапријед договорене, састанке и то за широк спектар различитих актера из  привредног сектора, представнике регионалних, националних и локалних администрација, универзитете, привредне коморе, кластере, туристичке организације и друге актере у сектору туризма, транспорта, енергије и одрживог развоја.

Осим тога, догађај даје могућност за укључивање у процес  развијања стратегије паметне специјализације за Јадранско-јонску регију, те за успостављање директног контакта са представницима Европске комисије, Мреже пословних анђела, министарстава и других институција ради дискусије о могућностима предлагања конкретних пројектних идеја за долазеће позиве и расположивим могућностима финансирања.

Пословни сусрети, за организације и предузећа из Јадранско-јонске регије, одржаће се 11. маја  у пријеподневним часовима.

Главне теме догађаја су:

 • Туристичка понуда (производи и услуге);
 • Одрживо и одговорно управљање туризмом (иновације и квалитет);
 • Диверзификована туристичка понуда;
 • Туризам и комплементарни сектори (ИКТ, мобилност, енергетска ефикасност, здравље…);
 • Храна и пиће;
 • Рибарство, аквакултура и плодови мора;
 • Управљање ријечним и поморским саобраћајем и увезивање унутрашњости са приобалним подручјем;
 • Транснационална станишта и  биодиверзитет;
 • Енергетске мреже;

Рок за регистрацију учесника на Форуму је 3.мај, а на пословним сусретима 5. мај 2017.

Линк за регистрацију, програм, као и више информација о Форуму се могу пронаћи на  http://registration.adriatic-ionian.eu/2nd-eusair-forum/introduction/

Линк за регистрацију и информације за пословне сусрете се налазе на https://www.b2match.eu/eusair2017

Skip to content