Република Српска

Трансфер технологија подразумијева пренос технолошких рјешења, знања и искуства са једног субјекта на другог.

Најчешћи облици партнерске сарадње око трансфера технологија су лиценцирање, техничка сарадња за прилагођавање или развој технологије, производа или процеса, заједничко улагање и комерцијални споразум са техничком помоћи.

Тражење партнера је обично дуготрајан и комплексан процес, при чему успјех зависи од атрактивности технологије и тржишног потенцијала. Сарадња се осварује између привредних субјеката и између привредних субјеката и истраживачких организација.

ЕЕН пружа подршку учесницима у овом процесу, од процјене потенцијала технологије до склапања уговора са страним партнерима. Услуге подразумијевају посредовање за остваривање прекограничне сарадње са партнерима, савјетовање и информисање.

Процес подршке подразумијева креирање технолошких профила са релевантним информацијама о понуђеној или траженој технологији, врсти сарадње и карактеристикама потенцијалних партнера који се траже. Након припреме профила, особље мреже претражује базу која у сваком моменту садржи преко 5000 профила и промовише профиле интерним каналима и алатима мреже.

Осим креирања профила, мрежа пружа могућност тражења партнера за трансфер технологија кроз организацију пословних сусрета и састанака, периодично слање информација путем билтена о актуелној понуди и тражњи и обајвљивањем информација на интернет страници мреже.

Савјетодавно-информативне услуге обухватају савјетовање о маркетингу технологије, прелиминарној анализи тржишта, пословном моделу, студији изводљивости, заштити и експлоатацији интелектуалне својине, те могућностима за учешће у локалним, регионалним и ЕУ програмима за подршку.

Skip to content