Република Српска

Transfer tehnologija

Transfer tehnologija podrazumijeva prenos tehnoloških rješenja, znanja i iskustva sa jednog subjekta na drugog.

Najčešći oblici partnerske saradnje oko transfera tehnologija su  licenciranje,  tehnička  saradnja za prilagođavanje ili razvoj tehnologije, proizvoda ili procesa, zajedničko ulaganje i komercijalni sporazum sa tehničkom pomoći.

Traženje partnera je obično dugotrajan i kompleksan proces, pri čemu uspjeh zavisi od atraktivnosti tehnologije i tržišnog potencijala.  Saradnja se osvaruje između privrednih subjekata i između privrednih subjekata i istraživačkih organizacija.

EEN pruža podršku učesnicima u ovom  procesu, od procjene potencijala  tehnologije do sklapanja ugovora sa  stranim  partnerima. Usluge podrazumijevaju posredovanje za ostvarivanje prekogranične saradnje sa partnerima,  savjetovanje i informisanje.

Proces podrške podrazumijeva kreiranje tehnoloških  profila sa relevantnim informacijama o ponuđenoj ili traženoj tehnologiji, vrsti saradnje i karakteristikama potencijalnih partnera koji se traže.  Nakon  pripreme profila, osoblje mreže pretražuje bazu koja u svakom momentu sadrži preko 5000 profila i promoviše profile internim kanalima i alatima mreže.

Osim kreiranja profila, mreža pruža mogućnost  traženja partnera za transfer tehnologija kroz organizaciju poslovnih susreta i sastanaka, periodično slanje informacija putem biltena o aktuelnoj ponudi i tražnji i obajvljivanjem informacija na internet stranici mreže.

Savjetodavno-informativne usluge obuhvataju savjetovanje o marketingu tehnologije, preliminarnoj analizi tržišta, poslovnom modelu, studiji izvodljivosti, zaštiti i eksploataciji intelektualne svojine, te mogućnostima za učešće u lokalnim, regionalnim i EU programima za podršku.

Skip to content