Република Српска

Шпанска компанија тражи произвођача моторизованих брзих капија за контролу приступа БРЕС20230216020

Шпанска компанија, основана 1987. године, пружа свеобухватне телекомуникационе услуге за предузећа, укључујући говор, податке, видео позиве и мобилне услуге. Како би искористила предности своје широке мреже клијената, компанија тражи да у свој портфолио укључи моторизоване брзе капије за контролу приступа, које ће бити дистрибуиране и распоређене у Шпанији. Компанија процјењује да би годишње у Шпанији могло да се распореди око 200 до 450 јединица. Пожељна врста партнерства је комерцијални или уговор о дистрибуцији. Брзе капије за контролу приступа морају испуњавати следеће услове: нерђајући челик, различите капије у зависности од пројекта (дводијелне плоче, крилна врата, клизна врата), интеграција са електронским технологијама.

Skip to content