Република Српска

Семинар на тему “Оптимизација процеса – алати, методе и технике”

Привредна комора Републике Српске у сарадњи са ТМС Академијом из Београда, организује: СЕМИНАР на тему “Оптимизација процеса – алати, методе и технике”. Семинар се одржава у  просторијама Привредне коморе Републике Српске, Ђуре Даничића 1/ИИ, 78000 Бања Лука, 28.11.2017. године, са почетком у 11:00 часова.

Управљање пословним процесима утиче на повећање конкурентности и развој пословања.
Циљ семинара је да се полазници упознају са алатима, методама и техникама оптимизације пословних процеса, као услова за повећање ефикасности продуктивности пословања. Предавач на семинару је господин Иван Прибићевић, аудитор сертификационих тијела ТÜВ СÜД и ТМС-а за стандарде ИСО 9001, ИСО 14001 и ОХСАС 18001 и сертификовани  тренер ТÜВ СÜД  за нове верзије стандарда ИСО 9001 и ИСО 14001 и Леан Сиx Сигма Блацк Белт ин индустрy (ТЛССЦ), као и ИАТФ 16949:2016.
Учешће на семинару је бесплатно. Контакт особа у Привредној комори РС је Јелена Ђурић, телефон: 051/232-950.
Молимо Вас да своје присуство пријавите најкасније до понедељка, 27.11.2017.године, на е-маил јеленадј@коморарс.ба

Seminar na temu “Optimizacija procesa – alati, metode i tehnike”

Privredna komora Republike Srpske u saradnji sa TMS Akademijom iz Beograda, organizuje: SEMINAR na temu “Optimizacija procesa – alati, metode i tehnike”. Seminar se održava u  prostorijama Privredne komore Republike Srpske, Đure Daničića 1/II, 78000 Banja Luka, 28.11.2017. godine, sa početkom u 11:00 časova.

Upravljanje poslovnim procesima utiče na povećanje konkurentnosti i razvoj poslovanja.
Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa alatima, metodama i tehnikama optimizacije poslovnih procesa, kao uslova za povećanje efikasnosti produktivnosti poslovanja. Predavač na seminaru je gospodin Ivan Pribićević, auditor sertifikacionih tijela TÜV SÜD i TMS-a za standarde ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 i sertifikovani  trener TÜV SÜD  za nove verzije standarda ISO 9001 i ISO 14001 i Lean Six Sigma Black Belt in industry (TLSSC), kao i IATF 16949:2016.
Učešće na seminaru je besplatno. Kontakt osoba u Privrednoj komori RS je Jelena Đurić, telefon: 051/232-950.
Molimo Vas da svoje prisustvo prijavite najkasnije do ponedeljka, 27.11.2017.godine, na e-mail jelenadj@komorars.ba .

Skip to content