Република Српска

Семинар „Incoterms 2010“

Привредна комора Републике Српске, као чланица Конзорцијума Европске мреже предузетништва Републике Српске, организовала је данас у Бањој Луци семинар „Incoterms 2010“.

Incoterms 2010 су правила Међународне трговинске коморе (ИЦЦ, Париз) за коришћење термина у унутрашњој и међународној трговини. Позивање на правило Incoterms 2010 у купопродајном уговору јасно дефинише одговарајуће обавезе уговорних страна и смањује ризик настајања правних компликација. Incoterms правила постоје од 1936. године и ревидирају се на 10 година у складу са новим тенденцијама у међународној трговини и представљају дио признатог канона којим се дефинишу обавезе купаца и продаваца.

Предавач на семинару је овлаштени и сертификовани експерт за међународну шпедицију и транспорт, акредитован од стране Међународне трговинске коморе из Париза.

Семинар је намјењен организацијама које се на било који начин баве унутрашњом и међународном трговином и који користе Incoterms правила као основни приручник како би успјешно обавили посао (увозници, извозници, превозници, осигуравајуће куће, банке, итд.).

Skip to content