Република Српска

Prva medjunarodna konferencija zenskog preduzetnistva u Republici Srpskoj

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Privredna komora Republike Srpske, Područna privredna komora Banja Luka, Gender centar Vlade Republike Srpske i Republička agencija za razvoj MSP 15. decembra 2017. godine organizuju “Prvu međunarodnu konferenciju ženskog preduzetništva u Republici Srpskoj” koja se realizuje i u saradnji sa zajedničkim programom Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH, EU ProLocal i EBRD. Konferencija će se održati u petak 15. decembra 2017. godine, u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, Banja Luka sa početkom u 9:00 časova, pod okriljem Evropske mreže preduzetništva.

Osnovni cilj konferencije je razmjena iskustava na polju razvoja ženskog preduzetništva i unapređenje saradnje preduzetnica u regionu.

Programom Konferencije je predviđeno održavanje dva panela kroz koje će se predstaviti institucionalna podrška ženskom preduzetništvu, kao i iskustva preduzetnica, a biće upriličeno i potpisivanje sporazuma o saradnji između udruženja žena iz regiona. U okviru ove konferencije i programa Evropske mreže preduzetništva će se održati i bilateralni razgovori svih registrovanih učesnika.

Privredna komora Republike Srpske kao član tima Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske vas poziva da uzmete učešće na Konferenciji i B2B razgovorima u Banjoj Luci, gdje će preduzetnice imati mogućnost da se upoznaju sa potencijalnim poslovnim partnerima.

Učešće na konferenciji je besplatno, a registracija učešća je obavezna. Rok za registraciju je 11. decembar 2017. godine putem linka: http://womenentrepreneurship.talkb2b.net/.

Kontakt osobe u Privrednoj komori Republike Srpske su Gordana Višekruna i Jelena Rodić (051 222 986, gordanas@komorars.ba i jelenat@komorars.ba).

Прва међународна конференција женског предузетништва у Републици Српској

Министарство индустрије, енергетике и рударства Републике Српске, Привредна комора Републике Српске, Подручна привредна комора Бања Лука, Гендер центар Владе Републике Српске и Републичка агенција за развој МСП 15. децембра 2017. године организују “Прву међународну конференцију женског предузетништва у Републици Српској” која се реализује и у сарадњи са заједничким програмом Европске уније и Владе Њемачке за локалну самоуправу и економски развој у БиХ, EU ProLocal i EBRD. Конференција ће се одржати у петак 15. децембра 2017. године, у Административном центру Владе Републике Српске, Трг Републике Српске 1, Бања Лука са почетком у 9:00 часова, под окриљем Европске мреже предузетништва.

Основни циљ конференције је размјена искустава на пољу развоја женског предузетништва и унапређење сарадње предузетница у региону.

Програмом Конференције је предвиђено одржавање два панела кроз које ће се представити институционална подршка женском предузетништву, као и искуства предузетница, а биће уприличено и потписивање споразума о сарадњи између удружења жена из региона. У оквиру ове конференције и програма Европске мреже предузетништва ће се одржати и билатерални разговори свих регистрованих учесника.

Привредна комора Републике Српске као члан тима Европске мреже предузетништва Републике Српске вас позива да узмете учешће на Конференцији и Б2Б разговорима у Бањој Луци, гдје ће предузетнице имати могућност да се упознају са потенцијалним пословним партнерима.

Учешће на конференцији је бесплатно, а регистрација учешћа је обавезна. Рок за регистрацију је 11. децембар 2017. године путем линка: http://womenentrepreneurship.talkb2b.net/.

Контакт особе у Привредној комори Републике Српске су Гордана Вишекруна и Јелена Родић (051 222 986, gordanas@komorars.ba и jelenat@komorars.ba).

Skip to content