Република Српска

Промовисана Европска мрежа предузетништва Републике Српске у оквиру првог састанка међународног Еразмус + пројекта „Јачање капацитета за имплементацију дуалног образовања у Босни и Херцеговини“

Универзитет у Источном Сарајеву је 12-13. фебруара био домаћин састанка којим је озваничен почетак реализације међународног Еразмус+ пројекта „Јачање капацитета за имплементацију дуалног образовања у Босни и Херцеговини“. Руководство Универзитета је изразило задовољство што је Универзитет домаћин овог значајног пројекта који за циљ има унапређење компетенција дипломираних студената и допринос при њиховом запошљавању путем увођења дуалног образовања у високо образовање. То значи и обавезно повезивање са привредним организацијама које би требале у наредном периоду да буду активно укључене у наставни процес на универзитетима партнерима овог пројекта, а то су Универзитет у Сарајеву, Универзитет у Зеници, Свеучилиште у Мостару и Универзитет у Источном Сарајеву.

Координатор Европске мреже предузетништва Републике Српске (ЕУНОРС) на Универзитету у Источном Сарајеву др Ненад Марковић представио је ову мрежу присутним учесницима и члановима пројекта, истакао основне активности, и представио могуће моделе сарадње овог пројекта са Европском мрежом предузетништва Републике Српске. Нарочито је истакнута могућност повезивања привредних организација са којима сарађује ЕУНОРС мрежа и који су позиционирани у европској бази података, са високообразовним институцијама који ће уводити дуално образовање. Наглашено је да ће у наредном периоду велики број привредних организација које се налазе у бази Привредне коморе Републике Српске бити анкетирано у вези са могућностима сарадње са високообразовним и истраживачким институцијама у области заједничке едукације теоретског и практичног рада будућих квалификованих кадрова. Такође је представљена и Европска мрежа предузетништва Федерације БиХ (БИТНЕТ), истакнути су партнери ове мреже, те указано на повезивање универзитета из Федерације БиХ са овом мрежом.

Универзитет у Источном Сарајеву је једина високошколска институција из Републике Српске која је учесник овог пројекта. Подршку УИС-у при имплементацији пројекта пружили су Привредна комора Републике Српске и Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске, као равноправни партнери у пројекту.

Састанку је присуствовало 40-так учесника, представника Универзитета у Сарајеву и Универзитета у Зеници, Свеучилишта у Мостару, Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске, Министарства за образовање, науку и младе Кантона Сарајево, те Министарстава за образовање, науку, културу и спорт Зеничко-добојског и Западнохерцеговачког кантона, Привредне коморе Федерације БиХ, Универзитета ФХ Јоханеум из Граца (Аустрија), Duale Hochschule Baden-Württemberg (Њемачка), IMH Dual Engineering University School (Шпанија), те представници организације Бит Алијанса Сарајево.

Skip to content