Република Српска

Привредне Мисије

Привредне мисије су међународне посјете за малу групу предузећа на њихову иницијативу. Обично је то путовање од једног до два дана у оквиру којег се посјећују одабрана предузећа и институције.  Посјете предузећима имају за циљ учење о новој технологији, производњи, руковођењу и организационој култури, као и билатералне састанаке између предузећа ради остваривања пословне, технолошке или истраживачко–развојне сарадње.

Мисије се организују на два начина. Први начин је организовање доласка предузећа из других земаља у нашу земљу, а други подразумијева одлазак наших предузећа у посјету предузећима из неке друге земље.

У оба случаја локални партнер из ЕЕН мреже, који је идентификовао тему  од интереса за одређену групу предузећа из наше и партнерске земље, а у сарадњи са ЕЕН партнером  из те друге земље, организује посјету наших предузећа предузећима из земље парнтера и/или обрнуто.  Иницијатива за посјету може доћи од наших или њихових предузећа, односно од било којег од ЕЕН партнера.

Skip to content