Република Српска

Пријавите се на EIC Accelerator у оквиру Horizon Europe програма

EIC Accelerator подржава мала и средња предузећа (МСП), посебно стартaпе и spinout компаније да развијају и проширују иновације.

Кроз EIC Accelerator пружа се значајна финансијска подршку у виду:

  • грант средстава у износу до 2,5 милиона евра за трошкове развоја иновација,
  • инвестиције (директне капиталне инвестиције) до 15 милиона евра којима управља EIC Fund and Investment opportunities за унапређење пословања и друге релевантне трошкове.

Поред тога, одабране компаније добијају обуку, менторство, приступ инвеститорима и предузећима и многе друге могућности као дио EIC заједнице.

Више информација о начину пријаве доступно је на интернет страници: eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator

Европска мрежа предузетништва Републике Српске стоји на располагању заинтересованим пословним субјектима за сва додатна питања путем имејла: een@rars-msp.org

Skip to content