Република Српска

Придружите се ЕЕН платформи ‘’The supply chain platform’’

Европска мрежа предузетништва Републике Српске позива све заинтересоване пословне субјекте да се региструју на платформу која помаже предузећима да задрже, реконструишу или замијене постојеће ланце добављача.

Платформа је покренута од стране Европске мреже предузетништва заједно са Европском платформом за сарадњу кластера, уз подршку Европске комисије и ЕИСМЕА.

Европа се суочава са бројним економским, еколошким и друштвеним изазовима, при чему су предузећа озбиљно погођена поремећајима у ланцима добављача. Да би одговорила на ове изазове, Европска унија (ЕУ) је покренула нове мјере за јачање отпорности јединственог тржишта и изградњу одрживе, дигиталне и глобално конкурентне економије.

Повећање способности предузетника, предузећа и друштава да се опораве од кризе кључно је за брзи опоравак и будући успјех Европе. Ипак, поновно покретање привреде након пандемије и рецесије није лак задатак. Такве промјене захтијевају хитну акцију и заједничке напоре на свим нивоима и заинтересованим странама.

Европска мрежа предузетништва и кластери ЕУ играју кључну улогу у ублажавању рањивости у међународним ланцима добављача. Да би се позабавила овим хитним проблемима, Мрежа је успоставила Supply Chain Resilience platform.

Главни циљеви

 • Објављивање понуда за сировине, дијелове, компоненте и/или (полу)производе или услуге;
 • Промовисати захтјеве компанија ради одржавања својих ланаца снабдијевања;
 • Ускладити међународне добављаче са купцима роба и услуга;
 • Успоставити прекограничне контакте између предузећа, индустрија, организација за подршку, академске заједнице, важних актера и кључних доносилаца одлука.

Кључне теме

Платформа се фокусира на сљедеће секторе:

 • Пољопривреда и храна
 • Грађевинарство
 • Дигитализација
 • Електроника
 • Енергетски интензивне индустрије
 • Здравље
 • Мобилност, транспорт, аутомобилска индустрија
 • Сировине
 • Обновљива енергија
 • Текстил

Зашто се придружити овој платформи?

 • Повежите се са међународном пословном заједницом, пронађите нове партнере за сарадњу и идентификујте потенцијалне добављаче или купце;
 • Представите своје најуспјешније пројекте, иновативне производе и најсавременије технологије;
 • Придружите се дебати и подијелите увиде у рјешења и иницијативе за смањење рањивости у међународним ланцима снабдијевања.

Сви пословни профили су потврђени од стране званичних партнера Европске мреже предузетништва како би се олакшала сигурна и поуздана интеракција између предузећа.

Максималан број профила по једном клијенту је 3!

Европска мрежа предузетништва Републике Српске стоји на располагању заинтересованим пословним субјектима за сва додатна питања путем имејла: een@rars-msp.org

Skip to content