Република Српска

Predstavnici Evropske mreže preduzetništva Srbije prenijeli iskustva članovima EUNORS-a

Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske (EUNORS) i Evropska mreža preduzetništva Srbije organizovali su juče u prostorijama Privredne komore Republike Srpske u Banjoj Luci jednodnevni mentoring za članove Konzorcijuma iz Srpske.

Koordinator Evropske mreže preduzetništva Srbije, Marko Kovačević, i zamjenik koordinatora, Marija Stanču Mirosavljev, prenijeli su članovima EUNORS-a svoja iskustva u provođenju aktivnosti prema radnim paketima, ali i odgovarali na brojna pitanja u vezi sa ostvarenjem ciljeva Evropske mreže preduzetništva.

Osim toga, mentoring je bio prilika i za unapređenje dosadašnje saradnje između dva konzorcijuma, ali i definisanje narednih aktivnosti.

Представници Европске мреже предузетништва Србије пренијели искуства члановима ЕУНОРС-а

Европска мрежа предузетништва Републике Српске (ЕУНОРС) и Европска мрежа предузетништва Србије организовали су јуче у просторијама Привредне коморе Републике Српске у Бањој Луци једнодневни менторинг за чланове Конзорцијума из Српске.

Координатор Европске мреже предузетништва Србије, Марко Ковачевић, и замјеник координатора, Марија Станчу Миросављев, пренијели су члановима ЕУНОРС-а своја искуства у провођењу активности према радним пакетима, али и одговарали на бројна питања у вези са остварењем циљева Европске мреже предузетништва.

Осим тога, менторинг је био прилика и за унапређење досадашње сарадње између два конзорцијума, али и дефинисање наредних активности.

Skip to content