Република Српска

Predstavnici EUNORS-a učestvovali na obuci „Introduction to Action Plan Development“

Konsultanti konzorcijume Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske (EUNORS) učestvovali su u obuci pod nazivom „Introduction to Action Plan Development“, koju je organizovala Evropska akademija za upravljanje inovacijama –  IMP³rove  Academy. Obuka je održana 30. i 31. novembra 2017. godine u Beogradu, pod pokroviteljstvom programa HORIZON 2020.  Osim konzorcijuma EUNORS, obukama su prisustvovali i članovi Evropske mreže preduzetništva iz Federacije BIH, Srbije i Crne Gore. Konzorcijum Evropska mreža preduzetništva Srbije bila je domaćin obuke.

Ovom obukom svi članovi konzorcijuma EUNORS stekli su preduslove za pružanje konsultantskih usluga, čiji je cilj jačanje kapaciteta za upravljanje inovacijama malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj – procjena postojećih kapaciteta za upravljanje inovacijama i izradu akcionog plana  za većanje kapaciteta za upravljanje inovacijama.

Malim i srednjim inovativnim preduzećima, koji imaju potencijal za rast i internacionalizaciju poslovanja u okviru programa HORIZON 2020 omogućeno je korišćenje besplatnog sedmodnevnog paketa konsultanskih usluga čiji je jačanje inovativnih kapaciteta, a time i lakši pristup fondovima Evropske unije.

Представници ЕУНОРС-а учествовали на обуци „Introduction to Action Plan Development“

Консултанти конзорцијумa Европске мреже предузетништва Републике Српске (ЕУНОРС) учествовали су у обуци под називом „Introduction to Action Plan Development“, коју је организовала Европска академија за управљање иновацијама –  IMP³rove  Academy. Обука је одржана 30. и 31. новембра 2017. године у Београду, под покровитељством програма HORIZON 2020.  Осим конзорцијума ЕУНОРС, обукама су присуствовали и чланови Европске мреже предузетништва из Федерације БИХ, Србије и Црне Горе. Конзорцијум Европскa мрежa предузетништва Србије била је домаћин обуке.

Овом обуком сви чланови конзорцијума ЕУНОРС стекли су предуслове за пружање консултантских услуга, чији је циљ јачање капацитета за управљање иновацијама малих и средњих предузећа у Републици Српској – процјена постојећих капацитета за управљање иновацијама и израду акционог плана  за већање капацитета за управљање иновацијама.

Малим и средњим иновативним предузећима, који имају потенцијал за раст и интернационализацију пословања у оквиру програма HORIZON 2020 омогућено је коришћење бесплатног седмодневног пакета консултанских услуга чији је јачање иновативних капацитета, а тиме и лакши приступ фондовима Европске уније.

Skip to content