Република Српска

Позив за Техничку подршку валидацији иновација и патената

Позив за пријаву пројеката у циљу подршке трансферу технологија у региону Западног Балкана под називом EU4Tech PoC WB објављен је 21. априла 2020. године. EU4Tech PoC WB је пројекат којег финансира Европска комисија кроз IPA фондове у сарадњи са Здруженим истраживачким центром EK (JRC).
Циљ позива је пружање техничке подршке перспективним иновативним пројектима у фази провјере иновативног капацитета (Proof of Concept – PoC).
Пројекат има за циљ да олакша валидацију и истражи начине за комерцијализацију технологија развијених у јавним истраживачким организацијама и малим и средњим предузећима на Западном Балкану. Омогућиће скуп специфичних услуга које ће омогућити локалним предузетницима и истраживачима да стекну практично искуство у трансферу технологија и максимизирају потенцијал успешних послова трансфера технологије у региону.
Техничка подршка огледа се у пружању помоћи стручњака и ментора у активностима процеса потврде и заштите технологије, развоја пословног модела, те приближавања тржишном пласману.
На позив се могу пријавити истраживачке организације као што су институти и универзитети, старт-уп, те мала и средња предузећа из земаља Западног Балкана.Одабрани пројекти ће добити високоспецијализирану техничку помоћ у оквиру 6 различитих облика који укључују:

  • Развој технологије и израда прототипа за комерцијалне демонстрације
  • Подузетничка подршка и менторство
  • Управљање интелектуалним власништвом
  • Анализа тржишта
  • Пословни план и пословни модел
  • Даља потпора финансирању

Треба напоменути да се не може пружити било каква донација или други облик финансијске подршке директно корисницима пројекта. Међутим, пројекат може осигурати професионалну подршку, нпр. за производњу прототипа или за састављање патента.

За више информација посјетите веб страницу https://eu4tech.eu/.

https://eu4tech.eu/call-for-project-proposals/

Позив за пријаву пројекта је отворен до 24. јуна 2020. године

Европска мрежа предузетништва Републике Српске стоји на располагању заинтересованим пословним субјектима за сва додатна питања путем имејла: een@rars-msp.org

Skip to content