Република Српска

Позив за подношење пројектних приједлога у области туризма

Обавјештавамо вас да је оквиру Програма EU COSME 2014-2020 расписан Позив за подношење пројектних приједлога „Јачање одрживог развоја туризма и капацитета малих и средњих предузећа (МСП) из области туризма путем транснационалних сарадњи и преноса знања“.

Рок за подношење пројектних приједлога је 24. октобар 2019. године.

Циљ предметног позива је:

  • ¾ јачање транснационалне и прекограничне сарадње ради одрживог раста малих и средњих предузећа у туризму;
  • ¾ подстицање капацитета и вјештина малих и средњих предузећа за истраживање и прихватање рјешења, што би побољшало њихово одрживо управљање и одрживост туризма уопште;
  • ¾ подстицање иновативних рјешења за одрживи туризам кроз међусекторску сарадњу.

Овај позив за подношење пројектних приједлога подржаће транснационалну и прекограничну сарадњу ради подстицања иновативности рјешења за одрживи развој туризма и управљање туристичким предузећима (посебно МСП).

Прихватљиви подносиоци приједлога су правна лица која формирају конзорцијум. Конзорцијум мора окупити најмање пет и највише 10 чланова / партнера (различитих правних лица) који покривају најмање пет земаља које испуњавају услове.

Прихватљива правна лица су:

  • ¾ непрофитне организације (приватне или јавне);
  • ¾ невладине организације;
  • ¾ органи власти и њихове мреже или удружења на европском, међународном, националном, регионалном и локалном нивоу, или организације које дјелују у име органа власти, одговорне или активне у области туризма, економских послова, индустрије, пословне подршке или сродних области;
  • ¾ међународне организације;
  • ¾ приватни и профитни субјекти, укључујући микро, мала и средња предузећа (ММСП) која су активна у туризму и пословној подршци;
  • ¾ привредне коморе;
  • ¾ образовне институције, укључујући универзитете и истраживачке центре активне у туризму и пословној подршци.

Укупни буџет намијењен за суфинансирање пројеката процјењује се на 5 000 000 евра, а максималан грант по пројекту износи 1 000 000 евра. Бесповратна средства су ограничена на максималну стопу надокнаде од 75% оправданих трошкова.

Детаљне информације о Позиву доступне су ОВДЈЕ

 

Skip to content