Република Српска

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru Programa EU COSME 2014-2020

Agencija za mala i srednja preduzeća Evropske unije (EASME) objavila je javni poziv u okviru COSME programa za podršku sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetništva (MSPP) u oblasti modne industrije (FashionTech) i turizma, a kroz unapređenje i podršku akceleratorima, inkubatorima i drugim organizacijama za podršku visoko-tehnološkim, inovativnim i kreativnim start-up kompanijama i malim i srednjim preduzećima.
Ovaj poziv usmjeren je na modnu industriju i turizam. U tom smislu, javni poziv obuhvata projekte sa sledećim temama:

TEMA 1: Fashion Tech – podrška realizaciji projekata usmjerenih ka razvoju novih proizvoda i materijala; razvoj dizajna i proizvodnje; maloprodaja i marketing.

TEMA 2: Turizam – podrška projektima usmjerenih ka razvoju kreativnih industrija u različitim oblicima turizma (aktivni turizam, poslovni, kulturni turizam i dr.) i to na tržištu EU ili međunarodnim tržištima.

Aktivnosti koje će biti podržane u okviru ovog COSME javnog poziva uključuju:

Podršku i jačanje međusektorske saradnje u okviru međunarodnih konzorcijuma u kojima su članovi relevantne organizacije (inkubatori, akceleratori, laboratorije, univerziteti, centri za razvoj i druge organizacije od značaja za podršku razvoju poslovanja) i

Poslovnu podršku inovativnim start-up kompanijama i malim i srednjim preduzećima u cilju rasta i razvoja njihovog poslovanja.

Aplikanti moraju da formiraju međunarodni konzorcijum – poslovnu mrežu sačinjenu od privatnih ili institucija javnog prava (private and public entities) koji pružaju podršku start-up kompanijama i malim i srednjim preduzećima, a među kojima:

Poslovni inkubatori, akceleratori i druge relevantne organizacije za podršku start-up i sektoru MSP,
Nosioci javnih ovlašćenja na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou,
Profitne organizacije.

Konzorcijum moraju da čine najmanje četiri pravna subjekta iz tri zemlje EU ili zemalja članica COSME.

Ukupan iznos budžeta javnog poziva je EUR 2.600.000 i biće realizovan u skladu sa gore navedenim temama:

TEMA 1: EUR 1.600.000

TEMA 2: EUR 1.000.000

Maksimalan iznos sufinansiranja iznosi 75 %. Očekuje se da Agencija za mala i srednja preduzeća Evropske unije EASME finansira dva projekta (po jedan za svaku temu).

Prijava se podnosi elektronski do 19. oktobra 2017. do 17 časova.

Podnošenje prijave za sredstva iz javnog poziva moguće je jedino da se izvrši elektronskim putem preko naloga na Portalu za učesnike (Participants Portal) koji poslovni subjekt mora da otvori. Prije podnošenja prijave svi članovi konzoricjuma (kooridnator i partneri) moraju da budu registrovani u Registru korisnika (Beneficiary Register).

Više informacija o samom Pozivu OVDJE.

Позив за достављање пројектних приједлога у оквиру Програма ЕУ COSME 2014-2020

Агенција за мала и средња предузећа Европске уније (EASME) објавила је јавни позив у оквиру COSME програма за подршку сектору малих и средњих предузећа и предузетништва (МСПП) у области модне индустрије (FashionTech) и туризма, а кроз унапређење и подршку акцелераторима, инкубаторима и другим организацијама за подршку високо-технолошким, иновативним и креативним старт-уп компанијама и малим и средњим предузећима.
Овај позив усмјерен је на модну индустрију и туризам. У том смислу, јавни позив обухвата пројекте са следећим темама:

ТЕМА 1: Fashion Tech – подршка реализацији пројеката усмјерених ка развоју нових производа и материјала; развој дизајна и производње; малопродаја и маркетинг.

ТЕМА 2: Туризам – подршка пројектима усмјерених ка развоју креативних индустрија у различитим облицима туризма (активни туризам, пословни, културни туризам и др.) и то на тржишту ЕУ или међународним тржиштима.

Активности које ће бити подржане у оквиру овог COSME јавног позива укључују:

Подршку и јачање међусекторске сарадње у оквиру међународних конзорцијума у којима су чланови релевантне организације (инкубатори, акцелератори, лабораторије, универзитети, центри за развој и друге организације од значаја за подршку развоју пословања) и

Пословну подршку иновативним start-up компанијама и малим и средњим предузећима у циљу раста и развоја њиховог пословања.

Апликанти морају да формирају међународни конзорцијум – пословну мрежу сачињену од приватних или институција јавног права (private and public entities) који пружају подршку start-up компанијама и малим и средњим предузећима, а међу којима:

Пословни инкубатори, акцелератори и друге релевантне организације за подршку start-up и сектору МСП,
Носиоци јавних овлашћења на националном, регионалном и локалном нивоу,
Профитне организације.

Конзорцијум морају да чине најмање четири правна субјекта из три земље ЕУ или земаља чланица COSME.

Укупан износ буџета јавног позива је ЕУР 2.600.000 и биће реализован у складу са горе наведеним темама:

ТЕМА 1: ЕУР 1.600.000

ТЕМА 2: ЕУР 1.000.000

Максималан износ суфинансирања износи 75 %. Очекује се да Агенција за мала и средња предузећа Европске уније EASME финансира два пројекта (по један за сваку тему).

Пријава се подноси електронски до 19. октобра 2017. до 17 часова.

Подношење пријаве за средства из јавног позива могуће је једино да се изврши електронским путем преко налога на Порталу за учеснике (Participants Portal) који пословни субјект мора да отвори. Прије подношења пријаве сви чланови конзорицјума (коориднатор и партнери) морају да буду регистровани у Регистру корисника (Beneficiary Register).

Више информација о самом Позиву ОВДЈЕ.

Skip to content