Република Српска

Poziv na 18. Sajam malih i srednjih preduzeća

U okviru Evropske mreže preduzetništva u Budvi će se od 27. do 29. oktobra 2016. godine održati 18. Sajam malih i srednjih preduzeća, poslovnih usluga i ženskog preduzetništva, na kojem mogu učestvovati i preduzeća i preduzetnici iz Republike Srpske.

Cilj sajma je promocija privrednih subjekata i obuhvata prezentaciju poslovnih banaka, osiguravajućih društava, investicionih fondova, obrazovnih i državnih institucija, profesionalnih i strukovnih udruženja, medija, lokalnih samouprava, te predstavnika malog i srednjeg biznisa.

Ovo je odična prilika za uspostavljanje poslovnih kontakata, razmjenu iskustava i ugovaranje poslovnih aranžmana. Takođe, predstavljanje na sajmu pruža mogućnost za snažnije unapređenje vlastitog marketinga i boljeg pozicioniranja na tržištu.

U skladu sa svjetskim trendovima, ove godine jedan od stubova sajamske platforme je žensko preduzetništvo koje dobija sve više prostora i predstavlja jedan od pokretača razvoja privrede u cjelini.

U saradnji sa partnerima kreirana je B2B platforma koja će svim zainteresovanim subjektima, tokom trajanja sajma, omogućiti efikasno održavanje sastanaka.
Dodatne informacije možete dobiti u Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća putem telefona 051 222 120, ili na mejl adresu:

dejan.seslija@rars-msp.org

Позив на 18. Сајам малих и средњих предузећа

У оквиру Европске мреже предузетништва у Будви ће се од 27. до 29. октобра 2016. године одржати 18. Сајам малих и средњих предузећа, пословних услуга и женског предузетништва, на којем могу учествовати и предузећа и предузетници из Републике Српске.
Циљ сајма је промоција привредних субјеката и обухвата презентацију пословних банака, осигуравајућих друштава, инвестиционих фондова, образовних и државних институција, професионалних и струковних удружења, медија, локалних самоуправа, те представника малог и средњег бизниса.
Ово је одична прилика за успостављање пословних контаката, размјену искустава и уговарање пословних аранжмана. Такође, представљање на сајму пружа могућност за снажније унапређење властитог маркетинга и бољег позиционирања на тржишту.  
У складу са свјетским трендовима, ове године један од стубова сајамске платформе је женско предузетништво које добија све више простора  и представља један од покретача развоја привреде у цјелини.
У сарадњи са партнерима креирана је B2B платформа која ће свим заинтересованим субјектима, током трајања сајма, омогућити ефикасно одржавање састанака.
Додатне информације можете добити у Републичкој агенцији за развој малих и средњих предузећа путем телефона 051 222 120, или на мејл адресу: dejan.seslija@rars-msp.org

Skip to content