Република Српска

Poslovne partnere tražilo 190 preduzeća

U organizaciji Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske, na Jahorini (Istočno Sarajevo)  je 03. novembra 2017. godine održan Forum o internacionalizaciji poslovanja.
Na međunarodnim poslovnim susretima učestvovalo je 190 preduzeća i klastera iz Republike Srpske/BiH, Srbije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Turske, Mađarske, Švedske i Kine. Bili su zastupljeni sektori poljoprivrede, metaloprerađivačke industrije, drvne i građevinske industrije, tekstila, auto industrije, informacionih tehnologija, industrije plastike i plastičnih proizvoda i turizma. Održano je oko 200 B2B sastanaka.
U okviru Foruma održane su i dvije privredne misije iz sektora turizam i drvoprerada, a predstavnci dva javna univerziteta u Republici Srpskoj, koji su članovi konzorcijuma EUNORS, organizovali su i okrugli sto o temi „Univerzitet i inovacije – podrška MSP“.

Partneri u organizaciji poslovnih susreta, osim članova konzorcijuma Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske koji čine Republička agencija za razvoj  malih i srednjih preduzeća, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Univerzitet u Banjoj Luci, Privredna komora Republike Srpske, Inovacioni centar Banja Luka, bili su i Privredna komora Srbije, Biznis inkubator Novi Sad, Hrvatska gospodarska komora, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća Crna Gora, Mariborska razvojna agencija i drugi.

Пословне партнере тражило 190 предузећа

У организацији Европске мреже предузетништва Републике Српске, на Јахорини (Источно Сарајево)  је 03. новембра 2017. године одржан Форум о интернационализацији пословања.
На међународним пословним сусретима учествовало је 190 предузећа и кластера из Републике Српске/БиХ, Србије, Словеније, Хрватске, Црне Горе, Турске, Мађарске, Шведске и Кине. Били су заступљени сектори пољопривреде, металопрерађивачке индустрије, дрвне и грађевинске индустрије, текстила, ауто индустрије, информационих технологија, индустрије пластике и пластичних производа и туризма. Одржано је око 200 B2B састанака.
У оквиру Форума одржане су и двије привредне мисије из сектора туризам и дрвопрерада, а представнци два јавна универзитета у Републици Српској, који су чланови конзорцијума ЕУНОРС, организовали су и округли сто о теми „Универзитет и иновације – подршка МСП“.
Партнери у организацији пословних сусрета, осим чланова конзорцијума Европска мрежа предузетништва Републике Српске који чине Републичка агенција за развој  малих и средњих предузећа, Универзитет у Источном Сарајеву, Универзитет у Бањој Луци, Привредна комора Републике Српске, Иновациони центар Бања Лука, били су и Привредна комора Србије, Бизнис инкубатор Нови Сад, Хрватска господарска комора, Дирекција за развој малих и средњих предузећа Црна Гора, Мариборска развојна агенција и други.

Skip to content