Република Српска

Пољска компанија тражи произвођаче и добављаче месних конзерви и месних прерађевина БРПЛ20230425020

Пољска компанија специјализована за трговину прехрамбеним производима заинтересована је за диверсификацију свог портфолија производа и из тих разлога тражи добављаче/произвођаче прехрамбених производа за продају у сопственом ланцу продавница, али и као дистрибутер прехрамбених производа у Пољској. Врсте производа и количине ће се преговарати са добављачима и очекује се од њих да ће испунити захтјеве компаније по питању квалитета и испоруке. Сарадња са идентификованим партнерима засниваће се по основу уговора о набавци.

Skip to content