Република Српска

Podrška za upravljanje inovacijama

Inovacije predstavljaju preduslov rasta, održivosti i uspjeha preduzeća. MSP u Evropi nisu dovoljno sistematična u svom pristupu upravljanja inovacijama, te imaju problema u ostvarivanju pristupa finansijama za realizaciju inovacionih poduhvata. U namjeri da pomogne preduzećima u realizaciji inovacija, Mreža pruža niz usluga ambicioznim MSP koja inoviraju ili imaju izražen potencijal za inoviranje  sa internacionalnom perspektivom.

U tom kontekstu, usluge  su namijenjene preduzećima čiji inovacioni projekat/ideja ima potencijal za ostvarivanje uticaja na prekogranično tržište, usmjerena je na jačanje konkurentske pozicije preduzeća na EU tržištu, ili preduzeće želi da učestvuje u EU programima za podršku inovacijama.

Usluge mreže obuhvataju informisanje o mogućim izvorima finansiranja inovacija,  savjetovanje u procesu pripreme aplikacije  za  EU programe, konsultantske usluge za  jačanje kapaciteta za upravljanje inovacijama, te  pristup besplatnim uslugama stručnjaka za korisnike SME Instrumenta u toku realizacije projekta.

Program „Jačanje kapaciteta za upravljanje inovacijama u malim i srednjim preduzećima“ obuhvatiće do kraja 2018-te godine stotinu perspektivnih preduzeća iz Republike Srpske, a podrazumijeva besplatne sedmodnevne pakete stručne pomoći i kontinuiran rad sa preduzećima u periodu od šest mjeseci nakon inicijalne procjene kapaciteta.

Sedmodnevni paketi usluga podrazumijevaju ocjenu performansa preduzeća u upravljanju inovacijama, utvrđivanje prednosti i nedostataka, kreiranje plana za poboljšanja, te pružanje kontinuirane podrške preduzeću tokom implementacije plana. Uslugu pružaju eksperti za upravljanje inovacijama iz Republike Srpske koristeći „IMP3rove“ metodologiju, preporučenu od strane Evropske Komisije.

Skip to content