Република Српска

Отворен позив у оквиру Horizon Europe – EIC Pathfinder Open 2021

EIC Pathfinder Open подржава високо ризичан истраживачки рад који се односи на аспекте који нису још увијек испитани, питања на која још нико не зна одговор, постојање проблема којима се не може управљати и слично. Истраживања која су инкрементална или позната, нису квалификована за финансирање у оквиру овог програма.

Да би се квалификовао за финансирање, приједлог пројекта мора имати сљедеће три карактеристике (Gatekeepers):

  • Мора имати дугорочну визију радикално нове технологије која има потенцијал да позитивно утиче на трансформацију економије и друштва;
  • Мора се односити на конкретан, нов и амбициозан технолошки продор (science-towards-technology breakthrough);
  • Приступ и методологија истраживања морају бити високог ризика (high-risk/high-gain), са конкретним и вјеродостојним циљевима.

Буџет позива за 2021. годину: 168 000 000 ЕУР

Буџет по пројекту: до 3 000 000 ЕУР

Стопа финансирања: 100%

Рок за пријаву је 19. мај 2021. године, а више информација о начину пријаве доступно је на интернет страници: eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-pathfinder

Европска мрежа предузетништва Републике Српске стоји на располагању заинтересованим пословним субјектима за сва додатна питања путем имејла: een@rars-msp.org

 

Skip to content