Република Српска

Održana Godišnja konferencija Evropske mreže preduzetništva

Godišnja konferencija Evropske mreže preduzetništva održana je od 20. do 22. novembra u Talinu (Estonija).

Među predstavnicima konzorcijuma iz više od 60 zemalja svijeta, na Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Konzorcijuma Evropske mreže preduzetnštva iz Republike Srpske.
Konferenciju je otvorila predsjednica Estonije, zemlje koja predsjedava Savjetom Evrope, Kersti Kaljulaid. Govorila je o državi na čijem je čelu, građanima, privredi, a najviše o digitalizaciji Estonije.

Kao primjer navela je da ljekari u porodilištu, kada evidentiraju rođenje djeteta, nesvjesno kreiraju elektronsku ispravu za to dijete. Ovoj ispravi pristupaju roditelji koji djetetu biraju ime, a potom se profil automatski povezuje sa matičarem, sistemom za zdravstvenu zaštitu, a u pozadini se postavlja upit vrtiću da se rezerviše mjesto. Prema njenim riječim, budućnost je u digitalizaciji, a pitanje je kako će se društvo tome prilagoditi.

Glavne teme ovogodišnje konferencije bile su digitalne promjene i transformacija, sa ciljem dodatne podrške Mreži u još kvalitetnijoj podršci malim i srednjim kompanijama u budućnosti. Takođe, u okviru konferencije održani su brojni paneli, prezentacije i sastanci, na kojima su učesnici imali priliku razmijeniti iskustva u realizaciji radnih programa i prevazilaženju teškoća koje se pojavljuju u svakodnevnom radu.

Na Konferenciji, koja je organizovana u saradnji sa Privrednom komorom Estonije, učestvovalo je više od 800 učesnika, a prisustni su bili i predstavnici nadležnih evropskih institucija i ključnih spoljnih aktera.

Одржана Годишња конференција Европске мреже предузетништва

Годишња конференција Европске мреже предузетништва одржана је од 20. до 22. новембра у Талину (Естонија).

Међу представницима конзорцијума из више од 60 земаља свијета, на Конференцији су присуствовали и представници Конзорцијума Европске мреже предузетнштва из Републике Српске.
Конференцију је отворила предсједница Естоније, земље која предсједава Савјетом Европе, Керсти Каљулаид. Говорила је о држави на чијем је челу, грађанима, привреди, а највише о дигитализацији Естоније.

Као примјер навела је да љекари у породилишту, када евидентирају рођење дјетета, несвјесно креирају електронску исправу за то дијете. Овој исправи приступају родитељи који дјетету бирају име, а потом се профил аутоматски повезује са матичарем, системом за здравствену заштиту, а у позадини се поставља упит вртићу да се резервише мјесто. Према њеним ријечим, будућност је у дигитализацији, а питање је како ће се друштво томе прилагодити.

Главне теме овогодишње конференције биле су дигиталне промјене и трансформација, са циљем додатне подршке Мрежи у још квалитетнијој подршци малим и средњим компанијама у будућности. Такође, у оквиру конференције одржани су бројни панели, презентације и састанци, на којима су учесници имали прилику размијенити искуства у реализацији радних програма и превазилажењу тешкоћа које се појављују у свакодневном раду.

На Конференцији, која је организована у сарадњи са Привредном комором Естоније, учествовало је више од 800 учесника, а присустни су били и представници надлежних европских институција и кључних спољних актера.

Skip to content