Република Српска

Održan seminar “Sigurnost hrane”

Upoznavanje sa standardima u oblasti bezbjednosti hrane kao što su HACCP,  ISO 22000, BRC, IFS Food standard i FSSC, osnovni je cilj seminara „Sigurnost hrane“, koji je juče, u okviru Evropske mreže preduzetništva, organizovala Privredna komora Republike Srpske i TMS Akademija iz Beograda.

Na seminaru, koji je održan u prostorijama Komore u Banjoj Luci, posebno su obrađeni zahtjevi velikih trgovačkih lanaca za isporučioce u prehrambenoj industriji.

Predavač, vodeći auditor za standard IFS Food, Nemanja Petrović rekao je da su standardi bezbjednosti hrane zasnovani na principima kojima se na efektivan način osigurava potpuna zdravstvena bezbjednost prehrambenih proizvoda u svim segmentima proizvodnje i prerade hrane.

Одржан семинар “Сигурност хране”

Упознавање са стандардима у области безбједности хране као што су HACCP,  ISO 22000, BRC, IFS Food standard i FSSC, основни је циљ семинара „Сигурност хране“, који је јуче, у оквиру Европске мреже предузетништва, организовала Привредна комора Републике Српске и ТМС Академија из Београда.

На семинару, који је одржан у просторијама Коморе у Бањој Луци, посебно су обрађени захтјеви великих трговачких ланаца за испоручиоце у прехрамбеној индустрији.

Предавач, водећи аудитор за стандард IFS Food, Немања Петровић рекао је да су стандарди безбједности хране засновани на принципима којима се на ефективан начин осигурава потпуна здравствена безбједност прехрамбених производа у свим сегментима производње и прераде хране.

Skip to content