Република Српска

Одржан семинар: „Анализа финансијских извјештаја“

Привредна комора Републике Српске, у оквиру Европске мреже предузетништва, организовала је семинар „Анализа финансијских извјештаја“, који је одржан у петак, 25. октобра.
Циљ семинара био је да полазници, уз практичну анализу финансијских извјештаја, добију основна сазнања о правилној интерпретацији финансијских индикатора и показатеља пословања, почевши од анализе трендова у рачуну добитка/губитка у билансу, структури и кретању различитих врста новчаних токова, до омјера и индикатора активности, ликвидности, задужености, профитабилности, оперативне и финансијске полуге, додане економске вриједности.
Учесници семинара били су директори привредних друштава, шефови и запослени у одјелима финансија и контролинга, као и запослени у финансијским институцијама.
Овај семинар пружио је прилику полазницима да посматрају свијет финансијске анализе и планирања са аспекта практичара и на начин који, понекад, није саставни дио стандардне академске литературе. Обука је омогућила учесницима да интерпретирају главне ставке рачуна добитка и губитка у билансу; израчунају и интерпретирају финансијске омјере ликвидности, активности, задужености и профитабилности; изврше хоризонталну и вертикалну анализа; изврше рацио анализу; уоче непаравилности у финансијским извјештајима; упознају корпоративну безбједност, кроз призму форензичке анализе; израчунају и интерпретирају различите облике декомпоновања финанансијских резултата и показатеља; разумију „велику слику” и начин како из мноштва детаља и индикатора извући кључне закључке потребне за презентацију менаџменту и инвеститорима.
Предавач на семинару била је Жељка Пилиповић Вулета, дипл. ецц, форензички рачуновођа и стечајни управник са дугогодишњим практичним искуством у приватном, државном и цивилном сектору.

Skip to content