Република Српска

Obuka za SME Instrument

Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske (EUNORS) organizovala je juče obuku za Instrument za mala i srednja preduzeća u okviru Programa HORIZON 2020 (SME Instrument).
Obuku su vodili predstavnici EEN Slovenije Igor Milek i EEN Hrvatske Renato Vrebac. Cilj obuke bio je da se članovi EUNORS-a ali i ostalih institucija, kao i preduzeća u RS bolje upoznaju sa mogućnostima koje se pružaju za preduzeća kroz SME instrument.
Predstavnici EEN Slovenije i Hrvatske podijelili su svoja iskustva, te primjerima iz prakse ukazali na potencijalne prepreke kada je u pitanju SME instrument.

Обука за SME Инструмент

Европска мрежа предузетништва Републике Српске (ЕУНОРС) организовала је јуче обуку за Инструмент за мала и средња предузећа у оквиру Програма HORIZON 2020 (SME Инструмент).
Обуку су водили представници ЕЕН Словеније Игор Милек и ЕЕН Хрватске Ренато Вребац. Циљ обуке био је да се чланови ЕУНОРС-а али и осталих институција, као и предузећа у РС боље упознају са могућностима које се пружају за предузећа кроз SME инструмент.
Представници ЕЕН Словеније и Хрватске подијелили су своја искуства, те примјерима из праксе указали на потенцијалне препреке када је у питању SME инструмент.

Skip to content