Република Српска

Ријеч Координатора

 

Кроз активности Европске мреже предузетништва Републике Српске, домаћа предузећа и предузетници могу добити информације о условима за улазак на тржиште Европске уније, стручну подршку приликом приступа новим тржиштима, фондовима, могућности за трансфер технологија и приступ другим механизмима подршке развоју предузећа и предузетника.

Европска мрежа предузетништва (енг. Enterprise Europe Network – EEN) представља највећу мрежу за подршку развоју предузећа и предузетништва у свијету. Покренута је прије три деценије од стране Европске комисије са идејом да се креира стандардизовани сет инструмената подршке предузећима у Европи. С обзиром на успјех постигнут у Европи, концепт је касније проширен и на остатак свијета. Све земље које у економским смислу нешто значе данас у свијету, чланице су ЕЕН.

Конзорцијум из Републике Српске примљен је у чланство EEН крајем 2014. године и то је нешто најбоље што је привреда Републике Српске до сада добила од Европске комисије. Кроз овај механизам подршке институције Српске добиле су могућност да, кроз директну комуникацију са Бриселом, раде на развоју домаћих предузећа.

Завршетком процедуре учешћа БиХ у ЕУ програмима Single Market и Hоrizon Europe, створени су услови да конзорцијум из Републике Српске (ЕУНОРС) добије средства за финансирање својих активности из програма Европске комисије за подршку развоју предузећа и предузетништва. Исто тако, предузећа из Републике Српске су кроз посредовање домаћих финансијских институција добила приступ новим финансијским инструментима, прилагођеним њиховим потребама.

Анализе истраживања о потребама предузећа у Републици Српској показују да се главни изазов са којима се суочавају односе на отежан приступ тржиштима, финансијама, унапређење иновативних капацитета, дигитализацију пословних процеса. Управо је EEН креирана као подршка предузећима да лакше превазиђу наведене препреке.

Александар Вуковић
Координатор Европске мреже предузетништва Републике Српске

Skip to content