Република Српска

Mogućnosti EEN-a prezentovane u Trebinju

Mogućnosti koje pruža Evropska mreža preduzetništva, prezentovani su danas predstavnicima kompanija i institucija u Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća u Trebinju. Uz pomoć Evropske mreže preduzetništva može se lakše i brže uspostaviti poslovna sardnja sa privrednim subjektima iz inostranstva.
Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske (EUNORS) je konzorcijum koji čine Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Privredna komora Srpske, univerziteti u Istočnom Sarajevu i Banjaluci i Inovacioni centar Banjaluka.
Stručni saradnik u Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Dejan Šešlija pojasnio je da Evropska mreža preduzetništva Srpske nudi brojne pogodnosti i mogućnosti kompanijama i drugim institucijama koje žele da internacionalizuju svoje poslovanje.
– Jedna od osnovnih prednosti je mogućnost ostvarivanja poslovne saradnje i susreta privrednih subjekata iz Republike Srpske sa privrednim subjektima iz inostranstva, gdje Evropska mreža preduzetništva nudi mogućnost preduzećima da se besplatno, izradom poslovnog profila, promovišu na portalu Evropske mreže preduzetništva – istakao je Šešlija.
Prema njegovim riječima, Mreža nudi mogućnost organizacije privrednih misija kompanija iz Srpske u inostranstvo, daje savjetodavnu podršku za patentiranje, licenciranje, pravila, tendere Evropske unije, da bi olakšali pristup ovdašnjih kompanija na Evropsko tržište i šire, kao i set usluga za istraživanje i inovacije.
Zainteresovani subjekti koji žele da se uključe u Evropsku mrežu mogu da stupe u kontak sa nekom od institucija, članica Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske, gdje će dobiti potrebne informacije, kao i pomoć pri popunjavanju poslovnih profila i učestvovanju na poslovnim susretima.
Direktor Agencije za mala i srednja preduzeća Trebinje Dražen Bošković istakao je da je ovo nastavak uspješne saradnje lokalne i Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, ističući da je današnjom prezentacijom Evropske mreže preduzetništva svim učesnicima predstavljen način pristupa i pogodnosti.
– To je najveća Evropska mreža za poslovnu podršku, a ciljevi su jačanje konkuretnosti malih i srednjih preduzeća, obezbjeđivanja lakšeg pristupa konkretnim informacijama i pristupa tržištu, kao i uspostavljanje kvalitetnije poslovne saradnje sa preduzećima iz evropskih i drugih zemalja – naveo je Bošković, napominjući da je riječ o više od 60 zemalja koje koriste kapacitete Evropske mreže preduzetništva.
Direktor firme “Herceg-med” Zoran Jakšić rekao je da je tek danas upoznat o Evropskoj mreži preduzetništva, koja pruža olakšice pri komunikaciji i spajanju biznisa iz Republike Srpske i drugih zemalja.
– Cilj firme koju predstavljam i jesu zemlje iz okruženja i zbog toga je ovo što sam danas čuo veoma korisno. Smatram da je ovo odskočna daska za sve ostale aktivnosti koje će mreža da radi – kaže Jakšić.

Могућности ЕЕН-а презентоване у Требињу

Могућности које пружа Европска мрежа предузетништва, презентовани су данас представницима компанија и институција у Агенцији за развој малих и средњих предузећа у Требињу. Уз помоћ Европске мреже предузетништва може се лакше и брже успоставити пословна сардња са привредним субјектима из иностранства.
Европска мрежа предузетништва Републике Српске (ЕУНОРС) је конзорцијум који чине Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, Привредна комора Српске, универзитети у Источном Сарајеву и Бањалуци и Иновациони центар Бањалука.
Стручни сарадник у Републичкој агенцији за развој малих и средњих предузећа Дејан Шешлија појаснио је да Европска мрежа предузетништва Српске нуди бројне погодности и могућности компанијама и другим институцијама које желе да интернационализују своје пословање.
– Једна од основних предности је могућност остваривања пословне сарадње и сусрета привредних субјеката из Републике Српске са привредним субјектима из иностранства, гдје Европска мрежа предузетништва нуди могућност предузећима да се бесплатно, израдом пословног профила, промовишу на порталу Европске мреже предузетништва – истакао је Шешлија.
Према његовим ријечима, Мрежа нуди могућност организације привредних мисија компанија из Српске у иностранство, даје савјетодавну подршку за патентирање, лиценцирање, правила, тендере Европске уније, да би олакшали приступ овдашњих компанија на Европско тржиште и шире, као и сет услуга за истраживање и иновације.
Заинтересовани субјекти који желе да се укључе у Европску мрежу могу да ступе у контак са неком од институција, чланица Европске мреже предузетништва Републике Српске, гдје ће добити потребне информације, као и помоћ при попуњавању пословних профила и учествовању на пословним сусретима.
Директор Агенције за мала и средња предузећа Требиње Дражен Бошковић истакао је да је ово наставак успјешне сарадње локалне и Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа, истичући да је данашњом презентацијом Европске мреже предузетништва свим учесницима представљен начин приступа и погодности.
– То је највећа Европска мрежа за пословну подршку, а циљеви су јачање конкуретности малих и средњих предузећа, обезбјеђивања лакшег приступа конкретним информацијама и приступа тржишту, као и успостављање квалитетније пословне сарадње са предузећима из европских и других земаља – навео је Бошковић, напомињући да је ријеч о више од 60 земаља које користе капацитете Европске мреже предузетништва.
Директор фирме “Херцег-мед” Зоран Јакшић рекао је да је тек данас упознат о Европској мрежи предузетништва, која пружа олакшице при комуникацији и спајању бизниса из Републике Српске и других земаља.
– Циљ фирме коју представљам и јесу земље из окружења и због тога је ово што сам данас чуо веома корисно. Сматрам да је ово одскочна даска за све остале активности које ће мрежа да ради – каже Јакшић.

Skip to content