Република Српска

Конференција и привредна мисија REDETE 2022

Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, у партнерству са Универзитетом у Анкони организује девету међународну научну конференцију, под називом Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies (Истраживање економског развоја и предузетништва у транзиционим привредама) REDETE 2022 (www.redete.org). Конференција ће се одржати од 15. до 16. септембра 2022. године у Анкони, на Економском факултету (Piazzale R. Martelli 8). Отварање је предвиђено за 15. септембар 2022. године у 09:00 часова.

Наша намјера јесте привлачење што већег броја реномираних учесника из иностранства, на основу чега ће конференција и пословни сусрети имати велики значај, не само за наш Факултет и Универзитет у цјелости, него и за ширу друштвену заједницу. Претходна конференција REDETE 2021 је окупила око 90 учесника из 15-ак земаља Балкана, EU и шире, као и представнике бројних домаћих и иностраних компанија. Потрудићемо се да овогодишња конференција буде још успјешнија од претходне.

Привредна мисија Република Српска – Италија се организује у сарадњи са Развојном агенцијом Републике Српске, у оквиру активности Европске мреже предузетништва (een.ec.europa.eu), највеће мреже за подршку малим и средњим предузећима у свијету, а члан конзорцијума Европске мреже предузетништва Републике Српске (ЕУНОРС) је и Универзитет у Бањој Луци (eunors.org).  Циљ Европске мреже предузетништва је, између осталог, јачање иновативних капацитета МСП и помоћ у изласку на страна тржишта, те ће у оквиру планираног догађаја бити презентоване могућности које пружа овај механизам за подршку привреди. Привредна мисија ће створити претпоставке да мала и средња предузећа из Републике Српске пронађу пословне партнере у иностранству, размјене идеје и пројекте, те успоставе партнерске споразуме са италијанским субјектима.

Такође, конференција у овом формату је прилика за сусрете научне и привредне заједнице у циљу успостављања међусобне сарадње.

Skip to content