Република Српска

Компанија за технички дизајн из Румуније тражи пословне партнере БРРO20221215024

Предузеће се бави техничким консалтингом за пројектно финансирање, израду техничко-економске документације за инвестиције, специјализовани инжењеринг, општи и индустријски инжењеринг у областима: грађевинарство и архитектура, водовод и канализација, електро и термо инсталације, санација и модернизација путева, топографских снимања, пејзажне архитектуре.

Компанија је сертификована од стране Министарства пољопривреде и руралног развоја за техничко пројектовање система за наводњавање и пројектовање побољшања земљишта и такође има сертификат ИСО 9001/14001.

Компанија тражи партнере за техничко пројектовање или грађевинске/индустријске радове заинтересоване за реализацију комплексних инвестиционих пројеката у Румунији. Компанија је заинтересована за учешће у међународном конзорцијуму за јавне понуде из Румуније или иностранства.

Skip to content