Република Српска

Јесу ли обновљиви извори енергије прилика и за грађане?

Позивамо вас на радионицу и расправу о инвестицијама грађана и малих подузетника у мале обновљиве изворе енергије, у Бањој Луци, 22.10.2019. године у 10 часова. Радионица ће се одржати на локацији: Лонац Хаб, Веселина Маслеше 1, 78000 Бања Лука, РС/БИХ.

Пријавити се можете на сљедећем линку до 20.10.2019.

Радионица је намијењена:

– инвеститорима и будућим инвеститорима у мале обновљиве изворе енергије (нпр. фотонапонске електране, вјетроелектране, мале хидроелектране, биоплинска постројења)
– заинтересованим за чланство у енергетским задругама
– наставницима и професорима техничких предмета у средњим школама
– представницима невладиних организација које се баве заштитом околине и предузетништвом
– представницима локалне самоуправе и администрације у подручју енергетике
– представницима високообразовних институција и истраживачких института
– комуналним предузећима

Теме радионице:

о едукација грађана о обновљивим изворима енергије, из техничке и финансијске перспективе,
о расправа о приједлозима промјена политика у Босни и Херцеговини, у сврху лакше инсталације малих обновљивих извора енергије,
о расправа о приједлозима финансијских механизама и финансијских мјера и могућности.

Програм:

9:45– 10: 00   Долазак, регистрација
10:00 – 11:00 Мали обновљиви извори енергије – развој и баријере, предавање
11:00 – 11:30  Пауза за каву
11:30 – 13:00  Заједничка радионица на тему приједлога мјера за лакше инсталирање малих обновљивих извора енергије
13:00 – Ручак

Радионицу води Друштво за обликовање одрживог развоја из Загреба, невладина организација чије је најважније подручје дјеловања
одржива енергетика.

Радионица се одржава у склопу пројекта RMPPI – Sustainable cross-border Renewable Micro Power Plant Initiative, којег проводе
Факултет електротехнике, стројарства и бродоградње из Сплита, Друштво за обликовање одрживог развоја из Загреба и ИНТЕРА
технолошки парк из Мостара.

Ова радионица се одржава у организацији ИНТЕРА Технолошког Парка из Мостара и уз коорганизацију Иновационог центра Бања Лука.

Skip to content