Република Српска

Јавни позив за пружање бесплатне обуке из области креирања продајно-маркетиншке стратегије за предузећа у Републици Српској

Развојна агенција Републике Српске, у складу са Статутом Развојне агенције Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/19), и Програмом рада са финансијским планом Развојне агенције Републике Српске за 2021. годину, а у оквиру Европске мреже предузетништва, расписује

Јавни позив за пружање бесплатне обуке из области креирања продајно-маркетиншке стратегије за предузећа у Републици Српској

Предузећа која желе остварити озбиљан пословни успјех, нарочито на иностраним тржиштима, морају имати јасан фокус у продајном и маркетиншком смислу.
Циљ ове обуке је да полазници овладају вјештинама стратешког планирања у области продаје и маркетинга, како би за своје предузеће креирали продајно-маркетиншку стратегију која ће им омоугућити ефикаснију реализацију пословних циљева. Осим обуке, са полазницима ће бити организован и менторски рад, како би им се помогло приликом дефинисања основних елемената њихових стратешких планова.

 1. Обука ће обухватити сљедеће области:
 • Појам стратегије и стратешког размишљања;
 • Процес стратешког учења;
 • Избор стратешког полазишта;
 • Израда ситуационе анализе;
 • Дефинисање продајно-маркетиншких циљева;
 • Израда стратешког оквира;
 • Усклађивање продајно-маркетиншке стратегије са процесима у фирми;
 • Овладавање са пет вјештина стратешког размишљања;
 • Израда акционог плана за реализацију стратегије.
 1. Користи за полазнике обуке
 • Стицање теоретских и практичних знања из области стратешког планирања;
 • Разумијевање нових трендова у планирању маркетинга и продаје;
 • Израда конкретне продајно-маркетиншке стратегије за наступ на иностраном и домаћем тржишту.
 1. Формални услови за пријаву
 • Предузећа која пријављују учеснике морају имати сједиште пословања у Републици Српској;
 • Предузећа не смију обављати дјелатност у области војне индустрије и игара на срећу/лутрију;
 • Пријављена предузећа морају бити старија од 2 године у тренутку пријављивања;
 • Неопходно је да је пријављено предузеће имало позитиван пословни резултат у 2020. години;
 • За обуку се могу пријавити искључиво производна предузећа;
 • За обуку се могу пријавити мала, средња и велика предузећа (према класификацији предузећа у Републици Српској);
 • Пријављено предузеће може послати највише једног полазника на обуку;
 • Полазник обуке треба бити члан топ менаџмента предузећа.
 1. Потребна документација и оцјена пријава

Подносилац пријаве доставља сљедећа документа:

 • Попуњен пријавни образац;
 • Копија рјешења о регистрацији;
 • Копија ЈИБ-а;
 • Копија обавјештења о разврставању пословног субјекта по дјелатности
 • Копија биланса стања и успјеха за 2020. годину

Агенција задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од Подносиоца пријаве.

Напомена: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Након провјере испуњености формалних услова пријаве, посебна комисија формирана у Агенцији врши оцјену и избор корисника обуке према сљедећим критеријумима:

 1. Остварени приход и извоз (максимално 15 бодова)
 2. Број запослених (максимално 15 бодова)
 3. Мотиви пријаве на обуку (максимално 20 бодова)
 1. Термини одржавања обуке

Обука ће се одржати у Бањој Луци током маја 2021. године у трајању од два дана. Обуке почињу у 10:00 часова, а завршавају се у 15:00 часова.

Са представницима предузећа која пролазе обуку одржало би се 6 састанака по два сата у оквиру којих би им се помогло да израде основу продајно-маркетиншке стратегије.

Крајњи рок за завршетак обуке је 31.05.2021. године.

 1. Трошкови обуке

Трошкове обуке сноси Агенција, док ће евентуалне трошкове смјештаја и превоза сносити полазници обуке.

 1. Начин пријављивања

Пријаву са пратећом документацијом потребно је доставити најкасније до 16.04.2021. године, путем електронске поште, скенирану у ПДФ формату, на имејл адресу: een@rars-msp.org са назнаком: Пријава на Јавни позив за пружање бесплатне обуке из области креирања продајно-маркетиншке стратегије.

Пријавни образац доступан је ОВДЈЕ.

За детаљније информације можете се обратити Агенцији на електронску адресу: een@rars-msp.org или на број телефона: 051/222-120.

 

Skip to content