Република Српска

Програми Европске уније

SINGLE MARKET PROGRAMME

Програм јединствено тржиште (Single Market Programme) има за циљ унаприједити унутаршње тржиште, побољшати конкурентност предузећа с посебним нагласком на мала и средња предузећа, осигурати дјелотворно функционисање унутрашњег тржишта путем поступака стандардизације, подстицати интересе потрошача и осигурати висок ниво заштите потрошача и сигурности производа, допринијети високом нивоу здравља људи, животиња и биља у цијелом прехрамбеном ланцу и у повезаним областима.

Програм јединствено тржиште је модеран, једноставан и флексибилан и њиме се обједињује широк распон активности које су се претходно финансирале одвојено. У њему се заокружују активности финансиране у оквиру пет претходних програма у подручјима конкурентности предузећа, заштите потрошача, потрошача и крајњих корисника финансијских услуга, доношења политика у подручју финансијских услуга и у погледу прехрамбеног ланца (COSME, Потрошач, ЕаСИ и др.).

Циљ програма је побољшати функционисање и боље координисање акција на јединственом тржишту, те постићи бољу вриједност за новац и осигурати већу видљивост јединственог тржишта.

Укупан буџет овог програма за програмски период 2021. – 2027. износи четири милијарде еура.

Више информације о програму јединствено тржиште можете пронаћи ОВДЈЕ.

Skip to content