Република Српска

Фондови ризичног капитала

Домаћа предузећа су приступ финансијама означила као други проблем по значају са којим се суочавају, одмах иза проблема проналажења купаца (нових тржишта). Предузећима је посебно тешко да обезбиједе средства за реализацију пројеката из области истраживања, развоја и иновација, а управо су они кључни за унапређење конкурентности, обезбjеђење економског раста и повећање запослености. Као добро рјешење за финансирање развојних пројеката брзорастућих предузећа (популарно: газеле), у земљама зрелих тржишних економија показали су се фондови ризичног капитала. Фондови ризичног капитала су врста фондова који су међународно познати под појмовима „Private Equity Fund“ и „Venture Capital Fund“, а који су Законом о инвестиционим фондовима Републике Српске, слично као и у другим земљама Западног Балкана, дефинисани као отворени инвестициони фондови ризичног капитала са приватном понудом.

Најпознатији примјери предузећа која су своје предузетничке пројекте започела уз помоћ фондова ризичног капитала су: Google, Microsoft, Facebook, Apple, Cisco, FedEx, Skype и др.

Да прича о фондовима ризичног капитала није резервисана само за развијене тржишне економије показују примјери предузећа из Западног Балкана, која су свој развој финансирала преко овог модела. Нека од њих су: Фратело а.д. (БиХ), Фабрика цемента Лукавац а.д. (БиХ), Теле2 д.о.о. (Хрватска), Maгма д.о.о. (Хрватска), Имлек a.д. (Србија), Бамби a.д. (Србија) и др.

Предузећа из БиХ могу конкурисати за средства из Програма за развој предузећа и иновацијa Западног Балкана (Western Balkan Enterprise Development and Innovation Facility – WB EDIF) који је успостављен у оквиру Eвропског инвестиционог фонда. Четири су механизма финансијске подршке предузећима:

  1. Фонд за иновативна предузећа (Enterprise Innovation Fund – ENIF) – Фонд ризичног капитала за финансирање иноватних предузећа у почетној фази развоја;
  2. Фонд за развој предузећа (Enterprise Expansion Fund – ENEF) – Фонд приватног капитала који има за циљ да подржи предузећа која имају висок потенцијал за раст;
  3. Кредитна линија за гарантовање кредитирања (Guarantee Facility – GF) која има за циљ да побоља могућности предузећа за приступ финансирању од стране банака, као и потенцијално смањење трошкова задуживања;
  4. Tехничкa подршкa (TA Facility) која има за циљ да унаприједи регулаторни оквир за подршку иновативним предузећима са високим потенцијалом раста и да стимулише тржиште ризичног капитала.

Детаљније информација о Програму на http://www.wbedif.eu, или путем путем електронске поште bojan.cudic@rars-msp.org

Skip to content