Република Српска

Истраживање тржишта

Основни циљ истраживања тржишта је да се добију поуздане аналитичке основе за предлагање адекватне подршке МСП кроз мјере економске политике, а у функцији бржег раста и развоја сектора МСП. Истраживања су усклађена са циљевима и задацима стратешких докумената, који одређују правце развоја сектора МСП у Републици Српској.

Специфични циљеви који треба да се постигну на основу истраживања су: истраживање oпштих карактеристика МСП, профили предузетника, проблеми у пословању, техничко-технолошки, финансијски и тржишни аспекти пословања, људски ресурси и потребе за нефинансијским услугама.

Истраживање тржишта ради се континуирано ради сагледавања стања, проблема и потреба сектора МСП, како би се истима пружила квалитетна услуга, прилагођена њиховим потребама, кроз различите алате Европске мреже предузетништва, а ради даљег развоја њихових пословних капацитета и конкурентности.

 

Skip to content