Република Српска

Хоризонт 2020: Отворен позив за додјелу средстава МСП

Шта је инструмент финансирања за мала и средња предузећа (SME Instrument)? 

Инструмент за мала и средња предузећа пружа финансијску подршку иновативним идејама, услугама и производима који би могли да покрену економнски раст и развој.

Програм је изузетно компетитиван, само идеје које су оцјењене као најбоље ће добити прилику за финансирање.

Ко се може пријавити?

Програм је намјењен профитним малим и средњим предузећима, укључујући новоосноване компаније и стратап-е, из свих сектора. Програм није тематски ограничени, с тим што приликом припреме приједлога треба да се размотри да ли постоји потенцијална опасност по животну средину или климатске промјене.

Информације о програму

Све информације о процесу пријаве, роковима, условима пријаве и селекције доступне су на овом линку

Skip to content