Република Српска

Hercegovačkim privrednicima predstavljene mogućnosti EUNORS-a

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa opštinom Bileća predstavila je u ovom gradu projekt “Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske” tokom koga je ukazano na njegove mnoge prednosti, ali i smjernice uvezivanja preduzeća. Koordinator za razvoj Malih i srednjih preduzeća Bileće Dejan Šešlija kaže da je projekat započeo prije tri godine i da je do sada dao dobre rezulate u povezivanju sa evropskim privrednicima.
– Riječ je o evropskom projektu koji pruža brojne pogodnosti preduzećima i organizacijama koje žele da uspostave saradnju sa organizacijama iz Evrope – rekao je Šešlija i dodao se na ovaj način otvara mogućnost privrednim subjektima iz Republike Srpske da besplatno ostvare saradnju.
On je pojasnio da to mogu učiniti popunjavanjem obrazaca, koji se kasnije putem interneta postavi na mrežu evropskog preduzetništva.
Šešlija kaže da su do sada organizovani brojni poslovni sureti, formirani poslovni profili, napominjući da postoji veliko interesovanje za saradnju naših i evropskih privrednika, te da su u toku pregovori za saradnju sa firmama iz Kine, Švajcarske, Nјemačke. On je najavio poslovne susrete u istočnom Sarajevu 3. novembra ove godine i pozvao sve predstavnike privrednh subjekata i preduzeća iz Republike Srpske da prisustvuju, ističući da će biti prisutna i preduzeća iz oko 20-tak zemalja.

Nosilac projekta je Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Privredna komora Republike Srpske, Univerzitet u Istornom Sarajevu i Banjaluci i ICBL.

Херцеговачким привредницима представљене могућности ЕУНОРС-а

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа у сарадњи са општином Билећа представила је у овом граду пројект “Европска мрежа предузетништва Републике Српске” током кога је указано на његове многе предности, али и смјернице увезивања предузећа. Координатор за развој Малих и средњих предузећа Билеће Дејан Шешлија каже да је пројекат започео прије три године и да је до сада дао добре резулате у повезивању са европским привредницима.
– Ријеч је о европском пројекту који пружа бројне погодности предузећима и организацијама које желе да успоставе сарадњу са организацијама из Европе – рекао је Шешлија и додао се на овај начин отвара могућност привредним субјектима из Републике Српске да бесплатно остваре сарадњу.
Он је појаснио да то могу учинити попуњавањем образаца, који се касније путем интернета постави на мрежу европског предузетништва.
Шешлија каже да су до сада организовани бројни пословни сурети, формирани пословни профили, напомињући да постоји велико интересовање за сарадњу наших и европских привредника, те да су у току преговори за сарадњу са фирмама из Кине, Швајцарске, Њемачке.
Он је најавио пословне сусрете у источном Сарајеву 3. новембра ове године и позвао све представнике привреднх субјеката и предузећа из Републике Српске да присуствују, истичући да ће бити присутна и предузећа из око 20-так земаља.

Носилац пројекта је Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, Привредна комора Републике Српске, Универзитет у Исторном Сарајеву и Бањалуци и ИЦБЛ.

Skip to content