Република Српска

ЕУНОРС отпочео преговоре о учешћу у новом ЕУ програму “Једнинствено тржиште”

Почели су приступни преговори са Европском комисијом о учешћу конзорцијума из Републике Српске (ЕУНОРС) у новом ЕУ програму “Једнинствено тржиште”. Програм “Једнинствено тржиште” представља наставак EУ COSME програма, са фокусом на јачањe јединственог ЕУ тржишта. Укупан буџет програма износи 4,2 милијарде евра, а за конзорцијум из Републике Српске посебно је важан стуб II који се односи на јачање конкурентности предузећа. С обзиром на резултате које је ЕУНОРС остварио у претходном периоду, од стратешког значаја за привреду Републику Српску је да домаћи конзорцијум и даље буде пуноправан члан ЕЕН-а.
ЕУНОРС чине: Развојна агенција Републике Српске (координатор конзорцијума), Привредна комора Републике Српске, Универзитет у Бањој Луци, Унивезитет у Источном Сарајеву и Иновациони центар Бања Лука.
Током претходног периода, ЕУНОРС је на различите начине подржао више од 2500 привредних субјеката из Републике Српске. Домаћим предузећима на располагању је била и финансијска подршка, а преко финансијских посредника, 110 привредних друштава из Републике Српске користило је 22 милиона КМ из тог програма.
Skip to content