Република Српска

Дигиталним алатима до ефикаснијег управљања организацијом предузећа

Развојна агенција Републике Српске организовала је данас у Бањој Луци семинар о теми ,,Динамично управљање оргaнизацијом предузећа у контексту дигиталне трансформације друштва“ на којем учествују 22 представника привредних субјеката у Српској. Семинар се организује у оквиру Европске мреже предузетништва.

Циљ семинара ја да учесници стекну увид у вјештине управљања перформансама предузећа и запослених у складу са законом и најбољим праксама корпоративног управљања путем динамичне функционално-процесне организације послова и радних мјеста, примјеном савремених дигиталних алата.

Cеминар обухватa сљедећa тематска подручја: Управљање перформансама (Performance management), Развој стратегије у контексту управљања људским капиталом, Успостављање система радних односа у складу са законом и најбољим пословним праксама, Моделирање градивних елемената организационе структуре, Успостављање и одржавање Организације послова и радних мјеста, Моделирање и успостављање система зарада и награда, Интегрални приступ управљању перформансама предузећа и Савремени поглед на управљање корпоративним перформансама.

Skip to content