Република Српска

Digitalizacija procesa pripreme i proizvodnje – priprema za Industrijsku revoluciju 4.0

Privredna komora Republike Srpske, u okviru Evropske mreže preduzetništva, organizovala je juče seminar na temu „Digitalizacija procesa pripreme i proizvodnje – priprema za Industrijsku revoluciju 4.0“.

Na seminaru je istaknuto da je razvoj novih proizvodnih i ITC tehnologija, robotizacije, primjene umjetne inteligencije i novih materijala omogućio razvoj privrede i društva, drugačiji od svega što je čovječanstvo do sada doživjelo. Pored neophodnih promjena u sistemu obrazovanja, kako je rečeno, privredna društva se moraju prilagoditi novim zahtjevima digitalizovanog tržišta, kao što su kratki rokovi uz zadovoljavajući kvalitet i praćenje sljedivosti, te izvršiti digitalizaciju procesa pripreme proizvodnje u cilju smanjenja administrativnih i proizvodnih troškova.

Na seminaru su prikazani osnovni razvojni procesi za digitalizaciju društva i privrede: u ITC tehnologiji (Cloud computing, Mobile, Big Data, Dron) i proizvodnim tehnologijama (robotizacija i automatizacija, aditivna proizvodnja, digitalizacija procesa pripreme i proizvodnje, novi materijali, pametni proizvodni elementi, umjetna inteligencija), te primjeri dobre prakse u preduzećima u Hrvatskoj, Austriji i Bosni i Hercegovini.

Seminar je bio namijenjen menadžerima, direktorima proizvodnje, rukovodiocima i zaposlenima u odjeljenjima tehničke pripreme i proizvodnje, kao i rukovodiocima sistema kvaliteta i IT menadžerima.

 

Дигитализација процеса припреме и производње – припрема за Индустријску револуцију 4.0

Привредна комора Републике Српске, у оквиру Европске мреже предузетништва, организовала је јуче семинар на тему „Дигитализација процеса припреме и производње – припрема за Индустријску револуцију 4.0“.

На семинару је истакнуто да је развој нових производних и ИТЦ технологија, роботизације, примјене умјетне интелигенције и нових материјала омогућио развој привреде и друштва, другачији од свега што је човјечанство до сада доживјело. Поред неопходних промјена у систему образовања, како је речено, привредна друштва се морају прилагодити новим захтјевима дигитализованог тржишта, као што су кратки рокови уз задовољавајући квалитет и праћење сљедивости, те извршити дигитализацију процеса припреме производње у циљу смањења административних и производних трошкова.

На семинару су приказани основни развојни процеси за дигитализацију друштва и привреде: у ИТЦ технологији (Cloud computing, Mobile, Big Data, Dron) и производним технологијама (роботизација и аутоматизација, адитивна производња, дигитализација процеса припреме и производње, нови материјали, паметни производни елементи, умјетна интелигенција), те примјери добре праксе у предузећима у Хрватској, Аустрији и Босни и Херцеговини.

Семинар је био намијењен менаџерима, директорима производње, руководиоцима и запосленима у одјељењима техничке припреме и производње, као и руководиоцима система квалитета и ИТ менаџерима.

Skip to content