Република Српска

Članovi EUNORS-a na regionalnoj konferenciji u Portorožu

Predstavnici članova Konzorcijuma Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske prisustvuju trodnevnoj regionalnoj konferenciji o ovoj mreži, koja je juče počela u Portorožu (Slovenija).

U izuzetno sadržajnom dnevnom redu, između ostalog, rezultate i dostignuća EEN-a prezentovao je Hoze Puigpelat Vals iz Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća EU (EASME), dok je viziju i aktivnosti Mreže predstavio Ištvan Nemet iz Evropske komisije.

Drugog dana Konferencije, kojoj prisustvuju i predstavnici svih konzorcijuma zemalja Regiona, održan je i panel o načinu na koji Mreža može pomoći kompanijama da inoviraju i prošire svoje poslovanje na druga tržišta.

Koordinator Konzorcijuma iz Republike Srpske, dr Bojan Ćudić, prezentovao je projekat Accelerator, pristup finansijskoj komponenti.

Trećeg, posljednjeg dana Konferencije predviđeno je predstavljanje podrške internacionalizaciji MSP Slovenije, tri primjera uspješne saradnje između EU projekata i EEN, kao i radionica o mogućnostima saradnje između članova EEN-a u jugoistočnoj Evropi.

Чланови ЕУНОРС-а на регионалној конференцији у Порторожу

Представници чланова Конзорцијума Европске мреже предузетништва Републике Српске присуствују тродневној регионалној конференцији о овој мрежи, која је јуче почела у Порторожу (Словенија).

У изузетно садржајном дневном реду, између осталог, резултате и достигнућа ЕЕН-а презентовао је Хозе Пуигпелат Валс из Агенције за развој малих и средњих предузећа ЕУ (EASME), док је визију и активности Мреже представио Иштван Немет из Европске комисије.

Другог дана Конференције, којој присуствују и представници свих конзорцијума земаља Региона, одржан је и панел о начину на који Мрежа може помоћи компанијама да иновирају и прошире своје пословање на друга тржишта.

Координатор Конзорцијума из Републике Српске, др Бојан Ћудић, презентовао је пројекат Акцелератор, приступ финансијској компоненти.

Трећег, посљедњег дана Конференције предвиђено је представљање подршке интернационализацији МСП Словеније, три примјера успјешне сарадње између ЕУ пројеката и ЕЕН, као и радионица о могућностима сарадње између чланова ЕЕН-а у југоисточној Европи.

Skip to content