Република Српска

База података предузећа

Ради унапређења конкурентности привреде Републике Српске, радиће се на јачању капацитета малих и средњих предузећа (МСП) за интернационализацију пословања, развој иновација и јачање конкурентности на тржишту.

За потребе Европске мреже предузетништва успостављена је база података малих и средњих предузећа из Републике Српске, која имају капацитет да послују на иностраним тржиштима. МСП која су у бази, послују у различитим областима привреде (ИТ сектор, метална индустрија, дрвна индустрија, прехрамбена индустрија, текстилна индустрија, туризам, грађевинарство итд.).

Сарадња са предузећима успостављаће се кроз различит вид активности:  путем организованих пословних састанака, затим кроз активности за приступ финансијама, развој иновативних капацитета предузећа, проналажење тржишта, кроз различите врсте сајмова, конференција и остале активности у оквиру ЕЕН.

Skip to content