Република Српска

4 милиона евра за стручно образовање и оспособљавање

Европска Комисија објавила je Други позив за достављање приједлога пројеката у оквиру пилот пројеката „Стручно образовање и оспособљавање (VET) за земље Западног Балкана“.

Рок за достављање приједлога пројеката је 17. јун 2020. године до 12:00 часова.

Општи циљ позива је побољшати и модернизовати систем стручног образовања и оспособљавања у БиХ, Црној Гори, Албанији и Косову*, као и јачати везе између стручног образовања и оспособљавања и тржишта рада.

Циљ позива је повећати капацитет пружаоца услуга стручног образовања и оспособљавања у наведеним земљама, промоцијом мобилности усмјерене на побољшање вјештина и компетенција наставника, ученика, професора, студената и менаџера у стручном образовању.

На предметни позив могу се пријавити:

  • јавне и приватне организације које се баве стручним образовањем и оспособљавањем;
  • јавне и приватне организације које су активне у области тржишта рада;
  • јавни или приватни конзорцијум у области стручног образовања и оспособљавања.

Подносилац захтјева или водећи подносилац захтјева у случају конзорцијума мора бити основан у држави чланици ЕУ.

Приједлог пројекта мора обухватити најмање седам организација. Од тога пет организација мора бити из три различите земље из Програма Ерасмус+, а двије организације из једне од четири земље Западног Балкана (БиХ, Црна Гора, Албанија и Косово*).

Буџет предметног позива је 4 000 000 евра. Максималан грант је 1 000 000 евра по пројекту, а минималан 700 000 евра по пројекту.

Детаљне информације о позиву доступне су ОВДЈЕ.

Молимо апликанте из Републике Српске да потврде пријаву приједлога пројекта у оквиру овог позива.на имејл een@rars-msp.org

Skip to content