Иновације представљају предуслов раста, одрживости и успјеха предузећа. МСП у Европи нису довољно систематична у свом приступу управљања иновацијама, те имају проблема у остваривању приступа финансијама за реализацију иновационих подухвата. У намјери да помогне предузећима у реализацији иновација, Мрежа пружа низ услуга амбициозним МСП која иновирају или имају изражен потенцијал за иновирање са интернационалном перспективом.

У том контексту, услуге су намијењене предузећима чији иновациони пројекат/идеја има потенцијал за остваривање утицаја на прекогранично тржиште, усмјерена је на јачање конкурентске позиције предузећа на ЕУ тржишту, или предузеће жели да учествује у ЕУ програмима за подршку иновацијама.

Услуге мреже обухватају информисање о могућим изворима финансирања иновација, савјетовање у процесу припреме апликације за ЕУ програме, консултантске услуге за јачање капацитета за управљање иновацијама, те приступ бесплатним услугама стручњака за кориснике СМЕ Инструмента у току реализације пројекта.

Програм „Јачање капацитета за управљање иновацијама у малим и средњим предузећима“ обухватиће до краја 2018-те године стотину перспективних предузећа из Републике Српске, а подразумијева бесплатне седмодневне пакете стручне помоћи и континуиран рад са предузећима у периоду од шест мјесеци након иницијалне процјене капацитета.

Седмодневни пакети услуга подразумијевају оцјену перформанса предузећа у управљању иновацијама, утврђивање предности и недостатака, креирање плана за побољшања, те пружање континуиране подршке предузећу током имплементације плана. Услугу пружају експерти за управљање иновацијама из Републике Српске користећи „ИМП3рове“ методологију, препоручену од стране Европске Комисије.