Većina fondova Evropske unije podrazumijeva učešće više od jednog subjekta u pojedinačnom projektu, te se u tu svrhu formiraju konzorcijumi za projekte. Partneri u projektima, u zavisnosti od pravila datih u pozivu za projekte, mogu da budu privredni subjekti, naučno-istraživačke organizacije, organizacije civilnog društva, organizacije iz javnog sektora, te pojedinci.

Partneri moraju da se međusobno nadopunjavaju i često se traži da dolaze iz različitih zemalja, a vodeći partner mora da posjeduje organizacione i finansijske kapacitete za upravljanje projektima, u skladu sa zahtjevima donatora.

EEN nudi mogućnost traženja partnera iz drugih zemalja posredstvom baze profila ponude i tražnje u kojoj se mogu naći i zainteresovana preduzeća iz Republike Srpske. Dovoljno je da kontaktiraju neku od lokalnih organizacija koje su članovi EEN i popune odgovarajući obrazac.

EEN pruža podršku zainteresovanim subjektima u svim fazama procesa identifikacije partnera i realizacije saradnje.

Pored EEN-ove baze i podrške, partnere  je moguće i  samostalno tražiti preko neke od baza na sljedećim linkovima:

Tematske baze za traženje partnera

Zdravlje

Hrana, poljoprivreda i ribogojstvo, biotehnologija

Informacione i komunikacione tehnologije

Okolina